پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
کسانی که شخصیت خودشان در معرض نابودی است دائماً یأس آفرینی می‌کنند

پر بیننده ترین