پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
مصلحت یعنی شناخت موارد انعطاف؛ انعطاف منافاتی با اصول ندارد

پر بیننده ترین