پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
اگر کمک آمریکا نبود رژیم صهیونیستی قدرت و جرات این رفتارهای وحشیانه را داشت؟

پر بیننده ترین