پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
دلم برای رئیسی سوخت در زمان حیاتش برخی حاضر نبودند کلمه‌ای ازخدمات او حرف بزنند

پر بیننده ترین