پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
مردم در مقابل مصیبتها شکست نمیخورند بلکه استقامت آنهابیشتر می‌شود

پر بیننده ترین