پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
جستجو

نتیجه جستجو برای `شعار سال` شامل `3684` مورد می باشد.

پیام نوروزی سال ۱۳۹۳ ... تر از مسائل دیگر بر شمردند و تاکید کردند: برای تحقق شعار سال ۹۳ یعنی «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت ...