پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

آرایش ملایم
آرایش ملایم
آیا اصلاح ساده ابرو و رنگ کردن ابرو و هاشور ابرو جزء زینت محسوب میشود و باید از نامحرم پوشانده شود؟ (با توجه عادی شدن آرایش ملایم)
شرط وجه التزام
شرط وجه التزام
اگر معامله به صورت نسیه باشد و فروشنده برای جبران زیان وارده بابت عدم پرداخت ثمن معامله در وقت مقرر، در ضمن عقد یا عقد خارج لازم دیگری، شرط کند، اگر خریدار در تاریخ مقرر مبلغ را پرداخت نکند، مبلغ مشخصی را بپردازد.