پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

پوشاندن زینت
پوشاندن زینت
با توجه به این که برای بانوان پوشاندن_دست تا مچ لازم نیست، اگر با حنا یا لاک یا انگشتر و مانند آن، دست را زینت داده باشد نیز پوشاندن آن از نامحرم لازم نیست؟
وضو و غسل با وجود سرمه
وضو و غسل با وجود سرمه
وقتی از سرمه یا مداد ابرو استفاده می‌کنیم بعد از پاک کردن هاله‌ای از رنگ آن باقی می‌ماند به گونه‌ای که اگر پارچه سفیدی را روی آن محکم بکشیم کمی سیاه می‌شود، تکلیف وضو و غسل چیست؟
تردید در اقامت ده روز
تردید در اقامت ده روز
در صورتی که من به منطقه‌ای اعزام شوم که زمان کار و فعالیت من مشخص نیست و نمی‌دانم ده روز در آنجا اقامت خواهم داشت یا مدت اقامت من کمتر خواهد بود، تکلیف نماز و روزه من چگونه است؟
دانشجوی مامور به تحصیل
دانشجوی مامور به تحصیل
دانشجوی مامور به تحصیل (بورسیه) هستم؛ هر هفته چهارشنبه بعد از ظهر به شهر خود باز می گردم و شنبه صبح یا جمعه بعد از ظهر به دانشگاه برمی گردم، حکم نماز و روزه ام چگونه است؟