پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

سفر کاری
سفر کاری
آیا سفرهایی که برای تحصیل علم یا آموزش حرفه‌ای انجام می شود، برای نماز و روزه، حکم سفرهای شغلی را دارد؟
خمس منزل مسکونی دوم
خمس منزل مسکونی دوم
کسی که منزل مسکونی دومی در غیر محل سکونت اصلی خود تهیه می‌کند تا مثلا ایام تابستان و تعطیلات را در آنجا باشد، آیا به این منزل دوم خمس تعلق می‌گیرد؟