پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

فروش چک
فروش چک
برای شرکتی کار کرده‌ام و شرکت بابت اجرت، چک مدت دار داده است، آیا می توانم چک را نقدی و به مبلغ کمتر به شخص یا شرکت دیگری بفروشم؟
توجه به خدا در نماز
توجه به خدا در نماز
در نماز، دستت را بلند نموده و دعا کن! یعنی این قنوتی که در نماز جزو مستحبّات است؛ به سبب این که این کار، توجه انسان را در نماز تضمین میکند
سفارش به نافله شب و ظهر
سفارش به نافله شب و ظهر
خصوصیاتی در بلندشدن در نیمۀ شب، سحرخیزی، و عبادت کردن وجود دارد که در هیچیک از نمازهای بیست و چهار ساعتِ دیگر، این خصوصیات وجود ندارد