پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

آیا می دانید....
آیا می دانید....
حکم تخییر نماز شکسته یا کامل برای مسافر در حائر حسینی،(علیه السلام) اختصاص به ...
ژلاتین
ژلاتین
آیا خوردن خوراکی های خارجی مانند پاستیل که در تولید آنها ژلاتین حیوانی به کار رفته است، اشکال دارد؟
تعزیه خوانی
تعزیه خوانی
در برخی مناطق، به‌خصوص روستاها، مراسم شبیه‌ خوانی برگزار می ‌شود که گاهی اثر مثبتی در نفوس مردم دارد، برگزاری این مراسم چه حکمی دارد؟