پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

تردد با وسایل نقلیه شخصی هنگام آلودگی هوا
تردد با وسایل نقلیه شخصی هنگام آلودگی هوا
رفت و آمد با وسایل نقلیه‌ شخصی و عدم استفاده از وسایل نقلیه‌ عمومی در زمان‌هایی که هوای شهر آلوده است، از نظر شرعی چه حکمی دارد؟
شرایط شاهد در طلاق
شرایط شاهد در طلاق
با توجه به این که هنگام طلاق شاهد باید عادل باشد, اگر شخصی خود را عادل نداند ولی بعضی افراد که وکالت در طلاق دارند او را عادل بدانند، آیا چنین شخصی می تواند خود را شاهد طلاق قرار بدهد و یا این که واجب است مجلس را ترک کند؟
اعراض از وطن
اعراض از وطن
اگر کسی برای زندگی در شهر دیگر، بدون نیت اعراض، از وطنش خارج شود ولی اطمینان دارد که دیگر به آنجا برنمی گردد، در این صورت همچنان حکم وطن برای او صادق است یا خیر؟