پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

آلوده کردن منابع آبی
آلوده کردن منابع آبی
با توجه به اهمیت کیفیت آب در سلامت جامعه، بعضی اشخاص (حقیقی و حقوقی ) پساب فاضلاب و پسماند های خود را در آبهای سطحی (اعم از رودخانه، تالاب، دریاچه و ...) رها می کنند، که در بعضی از موارد برای بهره برداران و ساکنین اطراف منابع مذکور منجر به ضرر می شود. حکم شرعی این اقدام چیست؟