پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

وضو و غسل با وجود سرمه
وضو و غسل با وجود سرمه
وقتی از سرمه یا مداد ابرو استفاده می‌کنیم بعد از پاک کردن هاله‌ای از رنگ آن باقی می‌ماند به گونه‌ای که اگر پارچه سفیدی را روی آن محکم بکشیم کمی سیاه می‌شود، تکلیف وضو و غسل چیست؟
تردید در اقامت ده روز
تردید در اقامت ده روز
در صورتی که من به منطقه‌ای اعزام شوم که زمان کار و فعالیت من مشخص نیست و نمی‌دانم ده روز در آنجا اقامت خواهم داشت یا مدت اقامت من کمتر خواهد بود، تکلیف نماز و روزه من چگونه است؟
دانشجوی مامور به تحصیل
دانشجوی مامور به تحصیل
دانشجوی مامور به تحصیل (بورسیه) هستم؛ هر هفته چهارشنبه بعد از ظهر به شهر خود باز می گردم و شنبه صبح یا جمعه بعد از ظهر به دانشگاه برمی گردم، حکم نماز و روزه ام چگونه است؟
سفر کاری
سفر کاری
آیا سفرهایی که برای تحصیل علم یا آموزش حرفه‌ای انجام می شود، برای نماز و روزه، حکم سفرهای شغلی را دارد؟