پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

رشوه در عقد قرار داد
رشوه در عقد قرار داد
در برخی پروژه‌ها مرسوم شده است که نمایندۀ کارفرما در ازاء عقد قرارداد مبلغی را به عنوان شیرینی از پیمانکار طلب می کند، در صورت استنکاف پیمانکار، کمترین ضرر آن، اخلال در کار پیمانکار است و حتی گاهی موجب ضرر پیمانکار می شود، تکلیف پیمانکار در این موارد چیست؟
دریافت کرایه اضافی
دریافت کرایه اضافی
بنده در تاکسی تلفنی کار می­‌کنم، در بعضی از مسیرها بنا به دلایلی مانند خاکی بودن مسیر و ... مقداری بیشتر از معمول کرایه دریافت می­‌کنم، آیا اشکال دارد؟
پول خرد باقی مانده از مشتری
پول خرد باقی مانده از مشتری
من در پمپ گاز کار می‌کنم، برای بازگرداندن بقیه پول مشتری مشکل دارم، به ناچار در پایان شیفت کاری مقدار کمی از پول مشتری نزد من باقی می‌ماند، تکلیف این پول‌ها چیست؟ البته ظاهرا مشتری بقیه پول را می‌بخشد.
غشّ در معامله
غشّ در معامله
در یک شرکت تولیدی کار می‌­کنم، متوجه شدم شرکت جنس درجه پایین را به عنوان جنس درجه یک می­‌فروشد، حکم کار در این شرکت و دریافت حقوق چیست؟