پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

احکام امر به معروف و نهی از منکر
احکام امر به معروف و نهی از منکر
امر به معروف و نهی از منکر از واجبات بسیار مهم و بزرگ اسلام به شمار می آید، افرادی که این فریضۀ بزرگ الهی را ترک می کنند یا نسبت به آن بی...
فعالیت در بورس با سرمایه دیگران
فعالیت در بورس با سرمایه دیگران
شخصی مبلغی از یک نفر گرفته است تا در بورس کار کند و قبول کرده است که ماهی مقداری سود به صاحب پول بدهد و زیان نیز به عهده خودش باشد، آیا اینکه قبول کرده است زیان پای ایشان و سود بیشتر هم به نفع خودش و در عوض ماهانه سود ثابتی بدهد از نظر شرعی مورد قبول است؟