پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

مصاحبه با خبرنگار صدا و سيما پس از رأى گيرى هفتمين دوره‌ی «انتخابات رياست جمهورى»

رهبر عزيز و معظّم انقلاب! دو سؤال از محضر حضرت عالى دارم. اوّلين سؤالم شايد اقتضاى اين ساعت است؛ يعنى ساعات اوليه بامداد كه بسيارى از مردم هنوز آراءِ خودشان را به صندوق نينداخته اند. حضرت عالى اگر در اين زمينه توصيه اى داريد، بفرماييد.
بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم. توصيه من، همان توصيه هميشگى است. توقّع ما اين است كه آحاد مردم، از همين ساعات اوّل به سمت صندوقهاى رأى بشتابند و با احساس مسؤوليت و با احساس اين كه كارى را آگاهانه و از روى تشخيص انجام مى دهند، رأيشان را در صندوق بيندازند. چون در دين مقدّس اسلام، در كارهاى نيك سبقت گرفتن مطلوب است، بهتر است كه هرچه زودتر اين كار را بكنند.
خاطرم هست كه چهار سال پيش هم، در چنين روزى، خدمت حضرت عالى رسيديم. سؤالم اين است كه حضرت عالى به عنوان رهبر و ولىّ امر مسلمين و همچنين به عنوان يك شهروند مسلمان كه حق رأى داريد، توقّعتان از آقاى رئيس جمهور، براى آينده كشورمان چيست؟
ما از كسى كه به عنوان رئيس جمهور انتخاب مى شود، انتظار داريم كه خود را خدمتگزار مردم بداند و آنچه را براى دين و دنياى اين مردم مورد نياز است، در محدوده اختيارات قانونى خود، با همه وجود انجام دهد. بديهى است كه اكثريت مردم، متديّن و انقلابى هستند و مايلند آنچه براى رفاه و سعادت دنيوى آنها انجام مى گيرد، در چهارچوب احكام و مقرّرات اسلامى باشد. خوشبختانه همه اين آقايانِ نامزدهاى رياست جمهورى اعلام كرده اند كه اين طور بناست عمل كنند. ما هم همين توقّع را از آنها خواهيم داشت. من قبلاً هم گفته ام: هركس كه امروز، ان شاءاللَّه رأى بياورد و نامش از اين صندوقها بيرون بيايد، من با او همان طور رفتار خواهم كرد كه در هشت سال گذشته با آقاى رئيس جمهور، جناب آقاى هاشمى رفسنجانى رفتار كرده ام. البته خوب؛ براى شخص من، هيچ كس آقاى هاشمى رفسنجانى نخواهد شد؛ اما اميدواريم براى ملت بشود و بتواند براى كشور همان طور شخصيتى باشد و همان طور تلاشى بكند و بلكه بيشتر و بهتر؛ چون باب رحمت الهى واسع است.
ان شاءاللَّه موفق باشيد.خداحافظ آقايان.