پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى و فرمانده كلّ قوادر دانشگاه افسرى امام على عليه السلام

بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم
خوشوقتم كه يك بار ديگر در اين مراسم بسيار شيرين و مطلوب شركت كردم و موفقيّت جوانان عزيزمان را در ارتش جمهورى اسلامى ايران، در كار دانش و معرفت و دين و جهاد، بار ديگر از نزديك ديدم. ان شاءاللَّه موفقيّتهاى شما جوانان عزيز - چه فارغ التّحصيلان اين دانشگاه در دوره هاى كارشناسى و كاردانى و چه جوانانى كه تازه وارد اين دانشگاه شده اند و سردوشى گرفته اند - برايتان مبارك باشد و حضورتان در مجموعه عظيم و كارآمد ارتش جمهورى اسلامى ايران، بر كارآمدى و پيشرفت هرچه بيشتر و نشاط و سرزندگى اين مجموعه بيفزايد.
برداشت و تلقّى من از اين دانشگاه هميشه به اين صورت بوده كه اين جا در آنِ واحد، هم كانون علم است، هم جهاد است، هم خودسازى جسم و جان است و هم مركز تمرين تقوا و پرهيزگارى است. در عمل هم اين را ديده ايم. دوره هاى درسى و كار تحصيلى شما، براى برخوردار كردن اين نسل از دانش، دوره هاى خوب و كارآمدى است. حضور در مجموعه نظامىِ جوان و استفاده از نظرات و تجربيّات كاركُشتگان رزم در ميدان واقعى جنگ - نه فقط در كلاس درس - براى به ثمر رساندن قوّه نظامى و آمادگيهاى دانش رزم، كارآمد و مفيد است. حضور تربيتهاى اسلامى و وجود فرماندهان مؤمن و عميقاً معتقد به مبانى اسلام، در پرورش روحى جوانان عزيز ما در اين دانشگاه، بسيار مفيد و مؤثّر و كارآمد است. بنابراين، دانشگاه افسرى امام على، مجموعه دانش و پرهيزگارى و جهاد و تربيت جسم و جان است. اين تلقّى من از اين دانشگاه بوده است و ان شاءاللَّه بعد از اين هم روزبه روز همين احساس و تلقّى افزايش خواهد يافت.
بعضى گمان مى كنند انتظار تقوا و پرهيزگارى و پاكدامنى و ديندارى و معرفت دينى از يك مجموعه علمى و آموزشىِ نظامى، امرى غير متعارف است. البته ممكن است بر حسب عرفهاى غلط رايج - چه در گذشته در همين كشور و چه امروز در بسيارى از كشورهاى عالم - غير متعارف باشد؛ ليكن منطقى نيست كه ما ميان مجموعه جوانى كه در يك كشورِ آرمانگرا و پيشرو و در يك نظام منادى عدل و معنويّت، به كار نظاميگرى اشتغال دارد و آموزش رزمى و تربيت معنوى و روحى و فكرى، تفكيك قائل شويم. اين غير منطقى است.
نظام جمهورى اسلامى، راه نويى را در دنيا به روى بشريّت باز كرد؛ راه نوى طلبِ آرمانهايى كه هميشه بشر مشتاق و تشنه آنها بوده است و هميشه قدرتمندان مانع شده اند كه دست بشر به آنها برسد. از ديرباز تا امروز، بشريّت آرمان عدالت، انصاف و برابرى بين انسانها و برچيده شدن بساط زورگويى از سطوح مختلف زندگى مردم را در دل پرورانده است؛ اما اين آرمان در كمتر برهه اى از زمان محقّق شده است. انسانها هميشه تشنه آرمانهاى انسانى اند و آرمانها در طول زمان يكسان است. دانش پيشرفت مى كند و وضعيّت زندگى و روابط اجتماعى دچار دگرگونى و تحوّل مى شود؛ اما آرزوهاى بزرگ بشر در طول زمان و اوضاع و احوال گوناگون، يكى است. بشر هميشه تشنه صفا و يكرنگى و عدل و انصاف و معنويّت و حقيقت و برادرى است و از تزوير و دروغ و زورگويى و حق پوشى و ظلم و بى عدالتى بيزار است. اين آرمانها هرگاه در بخشى از عالم مناديانى پيدا كرد، زورگويانى پيدا شدند كه يا آنها را سركوب و يا موانعى در راهشان ايجاد كردند. البته اين آرمانها چون فطرى انسان است، از بين رفتنى نيست و تا امروز از بين نرفته و نخواهد رفت؛ بلكه روزبه روز آگاهى و ظرفيّت بشر براى پذيرش و عمل به آنها بيشتر شده است.
امروز در دنيا نظامى به وجود آمده است كه براساس رهنمودهاى قرآنى و هدايت اسلامى، براى بشريّت عدالت مى خواهد و مى طلبد و صريحاً اعلام مى كند با ظلم مخالف است و با آن كنار نمى آيد. اسلام پرچمى را برافراشت كه تمام آرمانهاى انسانى در پاى اين پرچم، قابل برآورده شدن است. اين پرچم امروز در نظام جمهورى اسلامى برافراشته شده است. كسانى با اين نظام مخالفت مى كنند كه در طول تاريخ با دعوت پيامبران مخالفت مى كردند و با سخن مصلحان، شيوه كج تابى و كج انديشى پيش مى گرفتند. همه اركان اين نظام متوجّه همان آرمانهاست. نيروى نظامى اش نيز همين طور است. جوان نظامى ما امروز با برخوردارى از جوانى، با لباس عزّت و شوكت نظامى و با محبوبيتى كه امروز نظاميان به خاطر تلاشهاى خود در دوران جنگ تحميلى در ميان مردم ما دارند و مردم به آن مجاهدتها احترام مى گذارند؛ شيوه پارسايى و پاكدامنى و رعايت تقوا و دين را جزو وظايف خود مى شمرد. اين ويژگى بسيار مهم و باارزشى است.
اين جا يك عبادتگاه نيست؛ اما دلهاى ذاكر شما هركدام به تنهايى يك عبادتگاه است. دهان روزه شما نظاميان جوان در روز ماه رمضان و صف نماز جماعت شما - كه من در گذشته از نزديك خودم آن را ديده بودم - و مراسم معنوى شما در كنار نشاط و شادابى روحيه و در كنار دانشى كه فرامى گيريد، تركيب بسيار زيبا و شگفت انگيزى را فراهم مى آورد. عزيزان من! اين تركيب را روزبه روز كاملتر كنيد؛ دانش را در كنار دين و معنويّت و تقوا و پرهيزگارى، همه را در كنار تجربه نظامى، همه را در كنار انضباط كامل - كه براى يك سازمان نظامى لازم است - در هم تنيده و مجتمع، براى خودتان كسب كنيد. آينده اين كشور، متعلّق به شما جوانان است. اين ارتش هم متعلّق به شماست. هرجا كه شما قدم مى گذاريد، از همه نورانيّتهايى كه كسب كرده ايد، بايد مثل چراغى محيط خود را روشن كنيد. جوانىِ شما در خوب دورانى مى گذرد؛ آن را قدر بدانيد.
ملت ايران امروز حرف تازه اى را وارد ميدان مفاهيم جهانى كرده است. براى همين است كه در هر يك از قضاياى بزرگ دنيا، آن جايى كه انسانها و ملتها حق دارند موضع و فهم خود را مطرح و عرضه كنند، ملت ايران با زبان و موقعيت و منش و صراحت مسؤولان كشور خود - كه نمايندگان آنها هستند - موضع صريح و مستقل و عادلانه و منطقى و معقولش را بدون هيچ گونه بيم و ملاحظه اى از كسى ابراز مى كند. اين رويّه اى بسيار كمياب در دنياست؛ و بسيار هم عزّت آفرين و مغتنم است. ان شاءاللَّه روزبه روز پايه هاى اين نظام، پايه هاى اين فكر و راههاى تحقّقِ هرچه بيشتر اين آرمانها، روشنتر، بازتر و مستحكم تر خواهد شد.
از خداوند متعال توفيقات شما عزيزان را مسألت مى كنم و از همه كسانى كه دست اندركار اداره نيكوى اين مجموعه علمى و فرهنگى و نظامى هستند - مسؤولان ارتش و نيروى زمينى و اين دانشگاه - صميمانه تشكّر مى كنم.
والسّلام عليكم و رحمةاللَّه و بركاته