Situs Media Informasi Kantor Imam Ali Khamenei

Pemimpin Besar Revolusi Islam:

Pengangkatan Hujjatul Islam Sayyid Mohammad Saeedi Sebagai Perwalian Makam Suci Fathimah Ma’someh

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran atau Rahbar Ayatullah al-Udzma Sayyid Ali Khamenei dalam sebuah surat pengangkatan mengangkat Hujjatul Islam Sayyid Mohammad Saeedi sebagai perwalian makam suci Sayyidah Fathimah Ma’someh as dan pusat-pusat serta kawasan yang dimilikinya.

Teks hukum pengangkatan itu sebagai berikut:

Hujjatul Islam Sayyid Mohammad Saeedi, semoga Allah memanjangkan berkahnya!

Dengan pujian dan penghargaan kepada pengabdian tak ternilai dan abadi Hujjatul Islam Masoudi Khomeini, semoga Allah menjaganya, kepada makam suci Sayyidah Fathimah Ma’someh as, saya mengangkat Anda sebagai perwalian makam suci, pusat-pusat dan kawasan yang berafiliasi dengan makam suci ini selama lima tahun ke depan.

Saya berharap kemulian yang tinggi ini dan taufik pengabdian kepada makam suci yang menjadi fokus hauzah ilmiah diberikan kepada Anda yang juga merupakan keluarga ulama, syahadat, memiliki keutamaan dan ketakwaan.

Tanggung jawab besar Anda adalah serius dalam melindungi dan mempertahankan kekeramatan kuburan suci dan hal-hal yang berhubungan dengannya serta usaha keras demi mempermudah ziarah dari para peziarah kuburan ini, menyebarkan ajaran-ajaran Ahlul Bait, mengabdi pada orang-orang miskin dan lemah serta memperluas dan memperbaiki pusat ilmu dan spititual ini.

Saya memohon taufik Allah dianugerahkan kepada Anda.

Sayyid Ali Khamenei

18 Azar 1389/9 Desember 2010

700 /