สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี
ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามได้ส่งสาส์นขอบคุณทัพนักกีฬาชาวอิหร่าน
ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นขอบคุณทัพนักกีฬาชาวอิหร่าน

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามได้ส่งสาส์นขอบคุณทัพนักกีฬาชาวอิหร่าน