สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

คืนอาชูรอ ฮูซัยนี ณ ฮูซัยนียะห์อิมามโคมัยนี(รฎ)

จัดมัจญ์ลิซไว้อาลัยแด่ท่านอบา อับดิลลาห์ ฮิล ฮูเซ็น(อ)

ในมัจญ์ลิซ ได้มีคณะผู้บริหารระดับประเทศ  ทหาร และพี่น้องประชาชนจากทุกภาคส่วนนับพันคน เข้าร่วม  โดย ฮุจญตุลอิสลาม ฟานอ ฮิยอน  เป็นผู้บรรยายในประเด็นหัวข้อ ขบวนการปฏิวัติของท่านอิมามฮูเซ็น(อ) 

ในมัจญ์ลิซครั้งนี้  ได้มี อะกอ บะห์ตอช์  และสะอีด ฮัด ดอ ดิยอน  เป็นผู้ขับลำนำมุศีบัตท่านอิมามฮูเซ็น(อ)และบรรดาสาวกผู้ซื่อสัตย์ของท่าน 

มัจญลีซดังกล่าวจะมีการจัด จนถึงวันที่ สิบเอ็ดของเดือนมุฮัรรอม 

700 /