สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

มัจญ์ลิซค่ำคืนแห่งเดียวดาย ณ ฮูซัยนียะห์ อิมามโคมัยนี(รฎ)

มัจญ์ลิซไว้อาลัยแด่ท่านอบา อับดิลลาห์ ฮิล ฮูเซ็น(อ)

ในมัจญ์ลิซ ได้มีคณะผู้บริหารระดับประเทศ  และพี่น้องประชาชนจากทุกภาคส่วนนับพันคน เข้าร่วม  โดย ฮุจญตุลอิสลาม ออลีย์ เป็นผู้บรรยายในประเด็นหัวข้อ โศกนาฏกรรมของเหตุการณ์อาชูรอ   โดยมี  อะกอ  สะมาวอตีย์  และมุรตะฎอ ฏอฮีรีย์ เป็นผู้ขับลำนำมุศีบัตท่านอิมามฮูเซ็น(อ)และบรรดาสาวกผู้ซื่อสัตย์ของท่าน

 

อนึ่ง มัจญลีซไว้อาลัยแด่ท่านอิมามฮูเซ็น(อ)จะมีการจัด จนถึงวันที่ สิบเอ็ดของเดือนมุฮัรรอม 


700 /