สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นแสดงความเสียใจ

การเสียชีวิตของมัรฮูม ซัยยิด อาลี อักบัร ฟัรวะริช

 มัรฮูม ฟัรวะริช ได้เสียสละเวลาและอายุขัยอันจำเริญในการรับใช้อิสลามและคุณค่าอันสูงส่งของศาสนา

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจ เนื่องจากการเสียชีวิตของมัรฮูม ซัยยิด อาลี อักบัร ฟัรวะริช มิตรสหายผู้ซื่อสัตย์แห่งการปฏิวัติ


ใจความของสาส์นจากท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม มีดังนี้

بسم الله الرّحمن الرّحیم

ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตาปราณียิ่งเสมอ

ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง หลังจากทราบข่าว การเสียชีวิตของมัรฮูม ซัยยิด อาลี อักบัร ฟัรวะริช มิตรสหายผู้ซื่อสัตย์แห่งการปฏิวัติ ซึ่งใบหน้าและบุคลิกภาพที่น่าเคารพยิ่งและทรงอิทธิพลของท่านนั้น ได้อุทิศเสียสละเวลาและอายุขัยอันจำเริญในการรับใช้อิสลามและคุณค่าอันสูงส่งของศาสนาอย่างแท้จริง  ด้วยถ้อยคำที่ซื่อสัตย์และสัตย์จริง  หัวใจที่บริสุทธิ์และจรรยาที่ดีงาม สามารถส่งเสริมเผยแผ่และสร้างความมั่นคงให้กับการปฏิวัติและระบอบอิสลาม

มุ่งมั่นและมีความเพียรพยายามในการต่อสู้ในยุคสมัยของฏอฆูต โดยรับใช้อย่างทรงค่า อีกทั้งแบกรับภาระหน้าที่ที่หนักอึ้งในฝ่ายบริหาร ตุลาการ และสภาชูรอการพิทักษ์ในสาธารณรัฐอิสลาม  และได้ทุ่มเทสุดความสามารถในการรับใช้ประเทศชาติและพี่น้องประชาชนในช่วงที่มีสุขภาพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง  

การล้มป่วยที่แสนเจ็บปวดเป็นระยะเวลานาน เสมือนเป็นบททดสอบครั้งสุดท้ายที่หนักอึ้ง และท่านก็ได้อดทนและเด็ดเดี่ยว ซึ่งท้ายสุดท่านได้จากโลกนี้ไปด้วยวิถีชีวิตที่บริสุทธิ์ มีเกียรติและภาคภูมิใจ

ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจแด่ครอบครัว ญาติพี่น้องและมิตรสหายทั้งหลายของท่านต่อการสูญเสียในครั้งนี้ และขอวิงวอนให้ท่านได้รับความโปรดปรานและความพึงพอพระทัยจากพระผู้อภิบาลด้วยเทอญ

ซัยยิดอาลี คาเมเนอี

27   ธันวาคม 2556  

700 /