สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ผู้นำสูงสุดส่งสาส์น แด่สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาอิสลามแห่งยุโรป

บรรดาเยาวชน และลูกหลานของประชาชาติอิหร่าน

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นเนื่องในการประชุมสัมมนาประจำปีครั้งที่48 ของสมาพันธ์สมาคมนิสิตนักศึกษาอิสลามแห่งชาติยุโรป โดยกล่าวย้ำว่า บรรดาลูกหลานของประชาชาติอิหร่านที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลก เสมือนดังต้นกล้าที่มีค่า ซึ่งหยั่งรากลึกในผืนแผ่นดินของประเทศอย่างมีความภาคภูมิใจ และจะส่งมอบผลิตผลอันทรงคุณค่ายิ่งนี้ให้กับประเทศชาติและประชาชนชาวอิหร่านอย่างแน่นอน

สาส์นฉบับนี้ถูกอันเชิญอ่านในสถาบันอิสลามอิมามอาลี()กรุงเวียนนา ออสเตรีย โดย ฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน ญะวาด อะเชย์ อี ตัวแทนของท่านผู้นำสูงสุดในกิจกรรมนักศึกษาแห่งชาติยุโรป ซึ่งมีเนื้อความดังนี้

بسم الله الرّحمن الرّحیم

(ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตาปรานียิ่งเสมอ)


บรรดาเยาวชน และลูกหลานของประชาชาติอิหร่านที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลก เสมือนดังต้นกล้าที่มีค่า ซึ่งหยั่งรากลึกในผืนแผ่นดินของประเทศอย่างมีความภาคภูมิใจละเช่นเดียวกัน บรรดานิสิตนักศึกษาทั้งชายและหญิงทั้งหลายที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและมีการขับเคลื่อนในประเทศ จะสามารถส่งมอบผลิตผลอันทรงคุณค่ายิ่งนี้ให้กับประเทศชาติและประชาชนชาวอิหร่านได้อย่างแน่นอน อินชาอัลลอฮ์

และนี้คืออุดมคติและวิสัยทัศน์ของนิสิตนักศึกษาอิหร่านที่ต้องมี ไม่ว่าจะอยู่ ณ.สถานที่แห่งหนใดในโลกนี้ รูปแบบของการเลือกที่ทรงประสิทธิภาพ การเลือกคณะสาขาที่ครอบคลุมทุกด้าน จิตวิญญาณและการปฏิบัติตนในช่วงวัยที่กำลังศึกษา จะเป็นตัวบ่งชี้และสะท้อนถึงตัวตนและบุคลิกภาพของพวกท่าน ซึ่งจะต้องนำเอาอุดมคติและวิสัยทัศน์อันกว้างไกลนี้มาเป็นต้นแบบ ตัวชี้วัดและกำหนดแนวทางของพวกท่านทั้งหลาย

ขั้นตอนการเปลี่ยนที่น่าตื่นเต้นของนักศึกษาในวันนี้ ให้กลายเป็นผู้อำนวยการและคนชั้นนำในวันข้างหน้า ซึ่งก่อนสิ่งอื่นใดนั้น สิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับพวกท่านทั้งหลายคือ การตะวักกัลยังพระองค์ การขอความช่วยเหลือจากความเมตตาและความโปรดปรานจากพระองค์ ซึ่งสิ่งนี้แหละที่จะทำให้ศักยภาพและความสามารถของพวกท่านทั้งหลายเปล่งบาน ก้าวมั่นอย่างมั่นคงและทำให้จิตใจของท่านสงบมั่น

ข้าพเจ้าหวังว่าพวกท่านและประเทศชาติจะมีอนาคตที่สดใส ขอมอบหมายพวกท่านทั้งหลายยังพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ และขอวิงวอนภาวนาให้กับพวกท่านทั้งหลาย

ซัยยิด อาลี คาเมนอี 

700 /