สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นแสดงความเสียใจ

การเสียชีวิตของ มัรฮูม ฮัจญี ฮัยดารีย์

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม   ได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของ มัรฮูม ฮัจญี ฮัยดารีย์ ผู้เป็นนักต่อสู้  ที่ซื่อสัตย์และอดทน  เนื้อความของสาส์นดังกล่าวมีดังนี้ด้วยพระนามของอัลลอฮ์  พระผู้ทรงเมตตาและปรานียิ่งเสมอ 


จากการเสียชีวิตของมัรฮูม  อะกอ ฮัจญี อะบุลฟัฎล์ ฮัจญีฮัยดารีย์ (ขอพระองค์ทรงเมตตาท่าน) ข้าพเจ้าขอ แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งแด่ครอบครัวอันทรงเกียรติ  ญาติพี่น้อง และมิตรสหายที่เป็นนักต่อสู้ร่วมกับท่านในอดีต 


ข้าพเจ้าขอวิงวอนให้พระองค์ทรงประทานความสูงส่งให้แด่มัรฮูมด้วยเถิด


ซัยยิด อาลี คาเมเนอี

23  กุมภาพันธ์  2557 

700 /