สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ค่ำคืนแรกของมัจญลิซชะฮาดัตท่านหญิงฟาตีมะห์(ซ)

ค่ำคืนแรกของมัจญลิซชะฮาดัตท่านหญิงฟาตีมะห์(ซ)

   จัดมัจญลิซชะฮาดัตท่านหญิงฟาตีมะห์ อัซซะห์รอ(ซ)  คืนแรก ณ. ฮูซัยนียะห์อิมามโคมัยนี(รฎ)

เนื่องวโรกาสคล้ายวันครบรอบวันชะฮาดัตของบุตรีของท่านศาสดามุฮัมมัด(ซล) ท่านหญิงฟาตีมะห์ อัล ศิดดีกอฮ์  กุบรอ(ซ)  ได้มีการจัดงานมัจญลิซ ดังกล่าวเป็นคืนแรก ณ. ฮูซัยนียะห์ อิมามโคมัยนี(รฎ)   เพื่อรำลึกถึงมุศิบัตและความเศร้าโศกของท่านหญิงฟาตีมะห์(ซ) สตรีผู้มีความบริสุทธิ์ยิ่ง  โดยที่ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของการปฏิวัติอิสลาม ได้เข้าร่วมมัจญลิซดังกล่าวด้วย 


ในมัจญลิซดังกล่าว มีพี่น้องประชาชนจากทุกภาคส่วนและบรรดาเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจำนวนมาก  

ผู้บรรยายและมัดฎอฮ์ ได้มีการบรรยายถึงบุคลิกภาพ และตำแหน่งอันสูงสุงของท่านหญิงฟาตีมะห์(ซ)  พร้อมกับรำลึกถึงมุศิบัติต่างๆของท่านหญิง


มัจญลิซดังกล่าว มีการจัดขึ้นเป็นเวลา 5     วัน  ณ. ฮูซัยนียะห์อิมามโคมัยนี(รฎ)   และจะสิ้นสุดลงในวันศุกร์ที่  4   เมษายน    


700 /