สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

มัจญลิซชะฮาดัตท่านหญิงฟาตีมะห์(ซ)คืนที่สอง ณ ฮูซัยนียะห์อิมามโคมัยนี(รฎ)

คืนที่สอง ณ ฮูซัยนียะห์อิมามโคมัยนี(รฎ)

 ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม เข้าร่วมมัจญลิซชะฮาดัตท่านหญิงฟาตีมะห์ อัซซะห์รอ(ซ)  คืนที่สอง  ณ. ฮูซัยนียะห์อิมามโคมัยนี(รฎ) 


ในมัจญลิซดังกล่าว มีพี่น้องประชาชนจากทุกภาคส่วนและบรรดาเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจำนวนมาก  

ฮุจญตุลอิสลาม ศิดดีกีย์ เป็นผู้บรรยายและ อะกอ มุฮัมมัด ริฎอ ฏอฮีรีย์ เป็นผู้อ่านมัรซียะห์ลำนำ มัดฎอฮ์ เพื่อรำลึกถึงมุศิบัติต่างๆของท่านหญิง 


มัจญลิซแห่งจิตวิญญาณดังกล่าว มีการจัดขึ้นเป็นเวลา 5     วัน  ณ. ฮูซัยนียะห์อิมามโคมัยนี(รฎ)   และจะสิ้นสุดลงในวันศุกร์ที่  4   เมษายน   


700 /