สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

คืนสุดท้ายของมัจญลิซชะฮาดัตท่านหญิงฟาตีมะห์(ซ)ณ. ฮูซัยนียะห์ อิมามโคมัยนี(รฎ)

คืนสุดท้ายของมัจญลิซชะฮาดัตท่านหญิงฟาตีมะห์(ซ)ณ. ฮูซัยนียะห์ อิมามโคมัยนี(รฎ)

 คืนสุดท้ายของมัจญลิซชะฮาดัตท่านหญิงฟาตีมะห์(ซ) มีขึ้นในช่วงวันศุกร์ ที่ผ่านมา  โดยมีท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม  พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าผู้บริหารประเทศ เข้าร่วม ณ. ฮูซัยนียะห์

 อิมามโคมัยนี(รฎ)


ในมัจญลิสดังกล่าว ท่านฮุจญตุลอิสลาม ฟะนอฮิยอน เป็นผู้บรรยาย  และ อ่านมุศิบัตลำนำโดย อะกอ สะอีด ฮัดดอดียอน  ซึ่งทั้งสองได้มีการนำเสนอในเรื่องความประเสริฐความยิ่งใหญ่และมุศิบัตของ

ท่านหญิงฟาตีมะห์(ซ) 


อนึ่งมัจญลิสชะฮาดัตท่านหญิงฟาตีมะห์(ซ) ณ. ฮูซัยนียะห์ อิมามโคมัยนี ได้เริ่มจัดตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา( มีนาคม )  

700 /