สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

จากการเสียชีวิตของท่านอยาตุลลอฮ์ มะลากูตี

สาส์นแสดงความเสียใจ

ประสบการณ์แห่งการต่อสู้ที่ยาวนาน และการรับใช้ของท่านอยาตุลลออ์ มะลากูตี จะไม่มีวันถูกลบเลือนจากความทรงจำของการปฏิวัติอิสลามอย่างแน่นอน  


สืบเนื่องจากการเสียชีวิตของอยาตุลลอฮ์ มะลากูตี   ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม  ได้ออกสาส์นแสดงความเสียใจแก่ครอบครัว บรรดาลูกศิษย์ และผู้รักชอบในตัวท่าน  รวมทั้งพี่น้องประชาชนชาวอาเซอร์ไบจานทุกท่าน  ที่ได้สูญเสียอาลิมอุลามาอ์ผู้ทรงเกียรติ์ท่านนี้  เนื้อหาของสาส์นดังกล่าวมีดังนี้بسم الله الرحمن الرحیم 

                                          ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตาและกรุณาปราณีเสมอ


 การเสียชีวิตของอาลิมอุลามาอ์ ผู้ทรงเกียรติ์ ท่าน มัรฮูม อยาตุลลอฮ์ อะกอ ฮัจญี เชคมุสลิม มะลากูตี ริฎวานุลลอฮ์ อะลัยฮ์    ซึ่งท่านเป็นอาลิมอุลามาอ์ที่มีความโดดเด่นท่านหนึ่งของสถาบันการศึกษาเฮาซะห์ อิลมียะห์  อีกทั้งเป็นผู้ที่มีเกียรติ์อย่างยิ่งในอดีตและมีประสบการณ์อย่างมาก ที่ได้แสดงวีรกรรมอันโชกโชนและยาวนานแห่งการต่อสู้และการรับใช้ในแนวทางแห่งการปฏิวัติและระบอบสาธารณรัฐอิสลาม    ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวที่มีเกียรติ์ของท่าน บรรดาลูกศิษย์ และบรรดาผู้รักชอบในตัวท่าน รวมทั้งพี่น้องประชาชนชาวอาเซอร์ไบจาน บรรดามัรเญีอ์ผู้ยิ่งใหญ่ และอาลิมอุลามาอ์ระดับสูงแห่งเฮาซะห์ อิลมียะห์ เมืองกุมการปรากฎตัวอย่างต่อเนื่องของ อุลามาอ์ ผู้เป็นนักต่อสู้ท่านนี้ในกิจกรรมความเคลื่อนไหวทางการเมืองของญามีอุลมุดัรรีซีน แห่งเมืองกุมในยุคสมัยที่ถูกบีบบังคับ จากนั้นท่านได้รับใช้แนวทางนี้ในการดำรงตำแหน่งเป็นอิมามนำนมาซวันศุกร์  และเป็นวีรบุรุษในการเคียงข้างและช่วยเหลือบรรดานักรบแห่งการปกป้องพิทักษ์สงครามอันศักดิ์สิทธิ์เสมอมา  ซึ่งวีรกรรมของท่านเหล่านี้ถูกจารึกในความทรงจำของประวัติศาสตร์แห่งการปฏิวัติและสมุดบันทึกกิรอมุลกาตีบียน์ตลอดกาล อินชาอัลลอฮ์


ข้าพเจ้าขอวิงวอนให้พระผู้อภิบาลทรงประทานความเมตตา ความมัฆฟีรัตและยกฐานันดรของท่าน

ให้สูงส่งด้วยเถิด


ซัยยิด อาลี คาเมเนอี

24    เมษายน 2557 

700 /