สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นแสดงความเสียใจ

จากการเสียชีวิตของฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน ฮัจญี เชค ริฎอ เดเฮชต์

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง จากการเสียชีวิตของฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน  ฮัจญี เชค ริฎอ  เดเฮชต์  ผู้เป็นนักการศาสนาที่มีความอิคลาศ บริสุทธิ์ใจและรับใช้แนวทางอิสลามอย่างสมบูรณ์แบบ  เนื้อความของสาส์นดังกล่าวมีดังนี้


بسم الله الرّحمن الرّحیم

ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตาปรานียิ่งเสมอ


ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งหลังจากที่ได้รับข่าวการเสียชีวิตของมิตรสหายที่เก่าแก่และยาวนาน  มัรฮูม ฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน  ฮัจญี เชค ริฎอ  เดเฮชต์     ซึ่งท่านเป็นนักการศาสนาที่มีความบริสุทธิ์ใจและรับใช้แนวทางอิสลามอย่างสมบูรณ์แบบ  ตลอดอายุขัยของท่านได้ทุ่มเทเพื่อรับใช้เป้าหมายต่างๆของอิสลาม และส่งเสริมเรื่องราวทางศาสนา จริยธรรม และจิตวิญญาณ   ซึ่งเป็นการรับใช้อย่างสมบูรณ์ในการปฏิบัติภาระหน้าที่ตลอดอายุขัยของท่าน อย่างไม่มีข้อครางแคลนสงสัยใดๆ


ข้าพเจ้าเป็นมิตรสหายและเป็นเพื่อนกับท่านเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน  ซึ่งข้าพเจ้าได้พบคุณลักษณะแห่งความยำเกรง ความสัตย์จริงและเคร่งครัดในศาสนาในตัวท่านอยู่เสมอ

ข้าพเจ้าหวังว่า พระองค์อัลลอฮ์(ซบ)จะทรงประทานความโปรดปราน ความรอฮ์มัตและข่าวดีแด่ดวงวิญญาณของท่านด้วยเถิด


ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจแด่ครอบครัว บุตรหลานผู้มีเกียรติของท่าน  บรรดามิตรสหายและผู้รักใคร่ในตัวท่านทั้งหลาย   พร้อมกับวิงวอนให้พระองค์อัลลอฮ์(ซบ) ทรงประทานความอดทนและมรรคผลสำหรับพวกท่านทั้งหลายด้วยเถิด


ซัยยิด อาลี คาเมเนอี 

18   พฤษภาคม 2557  


700 /