สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

อาจารย์ นักกอรีและนักท่องจำกุรอาน เข้าพบท่านผู้นำสูงสุด

ในวันคล้ายวันประสูติของอิมาม ซัยนุลอาบีดีน ท่านอิมามซัจญาด(อ)

ในวันคล้ายวันประสูติของอิมาม ซัยนุลอาบีดีน  ท่านอิมามซัจญาด(อ)   บรรยากาศภายในฮูซัยนียะห์ของท่านอิมามโคมัยนี(รฎ) เปี่ยมล้นด้วยกลิ่นไอแห่งความสวยงามจากน้ำเสียงอันไพเราะของการอันเชิญพระมหาคำภีร์อัลกุรอาน   โดยในงาน ได้มีบรรดาอาจารย์ นักกอรี นักท่องจำกุรอาน ที่เข้าร่วมแข่งการการทดสอบการอ่านอัลกุรอานระดับนานาชาติครั้งที่สามสิบเอ็ด  ได้ทำการจัดงานความผูกพันกับอัลกุรอาน  ด้วยการอันเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน  ณ. เบื้องหน้าท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม


ในการพบปะครั้งนี้ ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า  เป้าหมายสุดท้ายของการท่องจำและการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน คือ  “การสร้างความเข้าใจและปฏิบัติตามสิ่งนั้น” และ  “มีความผูกพันกับพระดำรัสของพระผู้อภิบาล”   พร้อมกับได้อธิบายว่า   การชี้นำของพระผู้อภิบาล และ การทำความเข้าใจในเกณฑ์ขั้นพื้นฐานของอัลกุรอานในประเด็นที่ละเอียดอ่อนเช่น รู้จักศัตรู” นั้น ขึ้นอยู่กับความรักและความผูกพันกับอัลกุรอานเท่านั้น


ท่านผู้นำสูงสุด กล่าวว่า  ความรักความผูกพันกับอัลกุรอาน การไตร่ตรอง การตะดับบุร และการทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความหมายและเนื้อหาของอัลกุรอาน จะนำมาซึ่งเกียรติยศ   อันเป็นพันธะสัญญาที่พระองค์จะทรงประทานเป็นรางวัลให้กับประชาชาติอิสลาม


ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า  การให้ความสนใจและการตอบรับอย่างล้นเหลือของ บรรดายุวชนและบรรดาเยาวชนต่ออัลกุรอาน  หลังจากการปฏิวัติอิสลามประสบความสำเร็จนั้น เป็นหนึ่งในนิอ์มัตที่ยิ่งใหญ่    พร้อมกับกล่าวย้ำว่า   ความรักความผูกพันกับอัลกุรอาน จะนำพาสังคมสู่ความใกล้ชิดในการปฏิบัติตามหลักคำสอนอันมีชีวิตชีวา  และสิ่งนี้คือเป้าหมายที่สูงส่งและเป้าหมายสุดท้ายของการท่องจำและการอ่านอัลกุรอาน


 ท่านผู้นำสูงสุด ถือว่า ความรักความผูกพันกับอัลกุรอาน เป็นสัญลักษณ์ความพร้อมของหัวใจของมนุษย์ที่จะรับการชี้นำจากพระผู้อภิบาล  พร้อมกับกล่าวย้ำว่า ในวันนี้ปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกอิสลาม คือ การห่างไกลจากเนื้อหาหลักคำสอนของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน  ซึ่งผลลัพธ์ที่จะติดตามมาคือ การละเลยและเพิกเฉยต่อการใส่ร้ายป้ายสีต่างๆนานาและความสกปรกโสมมของศัตรูอิสลาม


ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า แนวทางการเยียวยาในข้อบกพร่องต่อประเด็นหลักอันนี้ในโลกอิสลาม คือ การทำความเข้าใจอย่างละเอียดถึงบรรทัดฐานและกฎเกณฑ์ต่างๆของอัลกุรอาน   พร้อมกับกล่าวเสริมว่า บรรดาศัตรูอิสลาม  หลังจากที่สาธารณรัฐอิสลามสามารถสถาปนาขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว  การโจมตี การใส่ร้ายป้ายสีต่างๆนานา ยิ่งทวีความรุนแรงและสลับซับซ้อนมากขึ้น 

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามกล่าวว่า ในวันนี้นโยบายของศัตรูอิสลาม คือ การสร้างสงครามภายในแบบตัวแทน และการเข่นฆ่าพี่น้องมุสลิมกันเองในสังคมอิสลาม  และเป็นสิ่งที่น่าเศร้าใจ ที่ประชาชาติอิสลามจำนวนหนึ่งไม่ตระหนักและไม่เข้าใจถึงนโยบายและแผนการอันชั่วร้ายเหล่านี้ของบรรดาศัตรู  อีกทั้งแสดงเจตจำนนถึงความพร้อมในการเผชิญหน้าต่อสู้กับพี่น้องมุสลิม โดยให้ความร่วมมือกับเหล่าซาตานมารร้าย  แม้แต่กับยิวไซออนิสต์ ก็ยอมให้ความร่วมมือโดยดี 


ท่านผู้นำสูงสุด ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้จัดการแข่งขันและบรรดาผู้เข้าร่วมทดสอบอัลกุรอานระดับนานาชาติทั้งหลาย  พร้อมกับกล่าวเสริมว่า ประชาชาติอิสลาม ด้วยความบะรอกัตของความรักและความผูกพันกับอัลกุรอานที่นับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้นนั้น   จะสามารถก้าวสู่เกียรติยศ ศักดิ์ศรีตามพันธะสัญญาที่พระองค์ทรงประทานเป็นรางวัลให้กับประชาชาติอิสลามได้อย่างแน่นอน 


อนึ่ง    การแข่งขันทดสอบกุรอานระดับนานาชาติครั้งที่สามสิบเอ็ด   มีตัวแทนจาก 71   ประเทศทั่วโลกเข้าร่วม   ซึ่งมีคณะกรรมการจากต่างชาติจำนวน 10  คน  และคณะกรรมการจากอิหร่านอีกจำนวน 5   คน 


700 /