สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ณ โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ของกรุงเตหะราน

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม เยี่ยม ท่านอยาตุลลอฮ์ มะฮ์ดาวี กะนี

เมื่อช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดี ที่ผ่านมา ท่านอยาตุลลอฮ์ อิมาม อาลี คาเมเนอี ได้เดินทางไปเยี่ยมท่านอยาตุลลอฮ์ มะฮ์ดาวี กะนี ณ โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ของกรุงเตหะราน  

 ท่านอยาตุลลออ์ คาเมเนอี ได้ถามถึงอาการของท่านด้วยความเป็นห่วง  พร้อมกับวิงวอนขอพรจากพระองค์ให้ทรงฟื้นตัวและหายในเร็ววัน 


คืนก่อนหน้านี้  ฮุจญตุลอิสลาม วันมุสลีมีน ฆุลบัยกานีย์ หัวหน้าประจำสำนักงานท่านผู้นำสูงสุด เป็นตัวแทนจากท่านผู้นำสูงสุด เข้าเยี่ยมท่านอยาตุลลอฮ์ มะฮ์ดาวี กะนี ณ โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ของกรุงเตหะราน  


ท่านอยาตุลลอฮ์ มะฮ์ดะวี กะนี ประธานสภาคุบเรฆอนระฮ์บารี (สภาชำนาญการสูงสุดเพื่อคัดเลือกผู้นำ) ถูกส่งรักษาตัวยังโรงพยาบาล อาการโคม่า จากโรคหัวใจกำเริบเฉียบพลัน   เมื่อช่วงบ่ายของวันพุธที่ 4  มิถุนายน ที่ผ่านมา 


700 /