สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ท่านผู้นำสูงสุดอภัยโทษและลดโทษแก่นักโทษทั่วประเทศ

เนื่องในวโรกาสคล้ายวันประสูติ ท่านอิมามมะฮ์ดี(อ)

เนื่องในวโรกาสคล้ายวันประสูติ ท่านอิมามมะฮ์ดี(อ)  ท่านผู้นำสูงสุดได้อภัยโทษและลดโทษแก่นักโทษทั่วไปและนักโทษการเมืองจำนวน 1052  คน ที่ถูกนำเสนอโดยตุลาการและกรมราชทัณฑ์


อยาตุลลอฮ์ อามูลี ลาเรญานี ประธานตุลาการสูงสุด ได้รายงานต่อคณะกรรมาธิการขออภัยโทษแห่งชาติว่า จดหมายขออภัยโทษถูกอนุมัติโดยท่านผู้นำสูงสุด จำนวน1052  คน เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของท่านอิมามมะฮ์ดี(อ)  เป็นที่เรียบร้อย


700 /