สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นแสดงความเสียใจ

ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจจากการเสียชีวิตของฮุจญตุลอิสลาม ฟิชาริกีย์


เนื้อความของสาส์นดังกล่าวมีดังนี้بسم الله الرّحمن الرّحیم 


ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาและกรุณาปรานียิ่งเสมอ


ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งแด่ครอบครัวที่มีเกียรติ  สานุศิษย์และบรรดาผู้หลงรักในตัวท่านทุกท่าน  จากการเสียชีวิตของอาลิมผู้มีความยำเกรง ท่าน มัรฮูม ฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน  อะกอ ฮัจญี เชค รอฮ์มะตุลลอฮ์ ฟิชารีกีย์ (รอฮ์มะตุลลอฮ์ อะลัยฮ์)   ซึ่งข้าพเจ้าเองยังได้ใช้ประโยชน์จากท่านมัรฮูมในการศึกษาและเรียนรู้ด้านวรรณกรรมภาษาอาหรับ ณ. สถาบันการศึกษาศาสนาเมืองมัชฮัด   

ข้าพเจ้าขอวิงวอนให้พระองค์ทรงเทิดฐานดรของท่านให้สูงส่งขึ้นด้วยเถิด


ซัยยิด อาลี คาเมเนอี 

14  มิถุนายน  2557 


700 /