สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นแต่งตั้ง

แต่งตั้งสมาชิกสภายุทธ์ศาสตร์ระหว่างประเทศ

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้มีการประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภายุทธ์ศาสตร์ระหว่างประเทศคนใหม่


เนื้อความของคำสั่งการประกาศแต่งตั้งมีดังนี้بسم الله الرّحمن الرّحیم

ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาและปราณียิ่งเสมอเรียน ท่าน ดร คัรรอซีย์    สืบเนื่องจากความจำเป็นที่จะต้องมีการเพิ่มสมาชิกใหม่ของสภายุทธ์ศาสตร์ระหว่างประเทศให้ครบสมบูรณ์  ข้าพเจ้าขอประกาศแต่งตั้งให้  ดร สะอีด ญะลีลีย์   ดร อิบรอฮีม ชัยบอนีย์   ฮูเซ็น ฎอรีมีย์    มะห์ดี มุศฏอฟาวีย์ อะห์รีย์  และนายพลอะห์มัด วะฮีดีย์ เป็นสมาชิกใหม่ของคณะสภายุทธ์ศาสตร์ระหว่างประเทศ โดยมี ท่านดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภา ด้วยประสบการณ์ในสมัยที่ผ่านมา และบทบาทของสภาในการช่วยเหลือบรรดาเจ้าหน้าที่ในการตัดสินใจที่สำคัญและได้รับประโยชน์จากนักวิชาการในด้านนี้   หวังว่าในสมัยใหม่นี้จะสามารถประจักษ์เห็นการปรากฏตัวที่ทรงประสิทธิภาพในสภาแห่งนี้ตามภาระหน้าที่ของตนที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี


ซัยยิด อาลี คาเมเนอี 

15  มิถุนายน  2557  


700 /