สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นแสดงความเสียใจ

เนื่องจากการเสียชีวิตของพี่ชายของท่าน

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจ กรณีการเสียชีวิตของ

พี่ชายมุฮันเดส ฮูเซ็นมุฮัมมะดีย์ ซึ่งเป็นสมาชิกมัญมะอ์ มัศละเฮตุนเนศ็อม


ใจความของสาส์นมีดังนี้بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیمเรียน ท่าน มุฮันเดส ฮูเซ็นมุฮัมมะดีย์


เนื่องจากการเสียชีวิตของพี่ชายของท่าน ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจแด่ท่าน และครอบครัวของมัรฮูม   ข้าพเจ้าขอวิงวอนให้พระองค์ทรงประทานความเมตตาและความมัฆฟีรัตให้กับท่านมัรฮูม และประทานความอดทนและมรรคผลให้กับครอบครัวของมัรฮูมด้วยเถิด


ซัยยิด อาลี คาเมเนอี 

2 กรกฎาคม   2557


700 /