สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นแสดงความเสียใจ

กรณีการเสียชีวิตของอาลิม มุญาฮิด (ผู้เป็นนักต่อสู้)

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจ กรณีการเสียชีวิตของอาลิม  มุญาฮิด (ผู้เป็นนักต่อสู้)  ท่าน มัรฮูม อยาตุลลอฮ์ มุฮัมมะดีย์ ฆีย์ลานีย์  


ใจความของสาส์นมีดังนี้

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم


ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจจากการเสียชีวิตของท่าน มัรฮูม อยาตุลลอฮ์ มุฮัมมะดีย์ ฆีย์ลานีย์    แด่ครอบครัวของมัรฮูม  ญาติพี่น้อง มิตรสหายและบรรดาผู้หลงรักในตัวของท่าน 


อาลิมผู้ทรงเกียรติท่านนี้ ได้รับใช้การปฏิวัติอิสลามอย่างยาวนาน ในตำแหน่งหน้าที่ฝ่ายตุลาการ  รับหน้าที่ที่สำคัญ อาทิเช่น สภาชูรอเนฆะห์บอน  (สภาเลือกผู้นำสูงสุด) และมัจญมะอ์ มัศละฮาเตนิศอม  ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ชัดต่อสาธารณะชน   และก่อนหน้านี้ท่านได้ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่กับท่านอิมามโคมัยนี(รฎ)   และมีความซื่อสัตย์ต่อท่านเป็นอย่างยิ่ง  นับตั้งแต่เริ่มแรกของขบวนการปฏิวัติและการยืนหยัดอย่างมั่นคงของท่าน อันเป็นคุณลักษณะหนึ่งที่โดดเด่นของนักการศาสนาผู้ทรงเกียรติท่านนี้ ที่ไม่อาจลืมเลือนได้


  ข้าพเจ้าขอวิงวอนให้พระองค์ทรงประทานดวงวิญญาณของท่านให้อยู่คู่กับความเมตตาและความโปรดปรานของพระองค์  และเทิดเกียรติฐานันดรของท่านมัรฮูม ด้วยเถิด


ซัยยิด อาลี คาเมเนอี 

10 กรกฎาคม   2557


700 /