สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ณ. ฮูซัยนียะห์ อิมามโคมัยนี(รฎ)

มัจญลิซไว้อาลัยวันชะฮาดัตเมาลา มุตตะกียอน ท่านอิมาม อาลี(อ)

เนื่องในวาระครบรอบคล้ายวันชะฮาดัต เมาลา อัลมุวะฮิดีน ท่านอาลี อิบนิ อะบีฎอลิบ(อ)   ได้มีการจัดมัจญลิซไว้อาลัยท่านอิมาม(อ) โดยมี ท่านผู้นำการปฏิวัติและพี่น้องประชาชนจากทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมงาน  ณ. ฮูซัยนียะห์  อิมามโคมัยนี(รฎ)


มัจญลิซดังกล่าว มีขึ้นภายหลังจากเสร็จสิ้นนมาซซุฮริและอัศริ โดยบรรดาผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันไว้อาลัย อาซอดรีย์ ต่อการเป็นชะฮีดอย่างมัศลูม ของท่านเมาลา มุตะกียอน ท่านอิมามอาลี (อ)

700 /