สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นแต่งตั้ง

ประกาศแต่งตั้งอยาตุลลอฮ์ออมูลี ลอริญานีย์ ดำรงตำแหน่งประธานตุลาการอีกสมัย

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 157   ของรัฐธรรมนูญ  ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง อยาตุลลอฮ์  ฮัจญีเชค ศอดิก ออมูลี ลอริญานีย์  ดำรงตำแหน่งประธานตุลาการอีกสมัย


เนื้อความของคำสั่งประกาศแต่งตั้งมีดังนี้

بسم الله الرّحمن الرّحیم
  

เรียน ฯพณฯ อยาตุลลอฮ์  ฮัจญีเชค ศอดิก ออมูลี ลอริญานีย์    ขอสรรเสริญและสดุดีในเกียรติคุณแห่งความเพียรพยายามอย่างมีวิทยปัญญาและทรงค่าของท่านในช่วงวาระแห่งการดำรงตำแหน่งประธานศาลตุลาการ   ซึ่งอาศัยอำนาจตามมาตรา 157    ของรัฐธรรมนูญ   ข้าพเจ้าขอประกาศแต่งตั้งให้ท่านดำรงตำแหน่งเป็นประธานตุลาการที่มีภารกิจหนักอึ้งอีกสมัย


การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างขั้นพื้นฐานที่ถูกเตรียมพร้อมในช่วงสิบทศวรรษที่ผ่านมา   การอาศัยประสบการณ์ที่ชำนาญในสมัยแรกของการดำรงตำแหน่งนี้   ความร่วมมือและการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารอำนาจสามฝ่าย   การให้ความสำคัญในการบรรลุซึ่งนโยบายรวมและกลยุทธ์วิธีการตามคำประกาศใช้ของระบอบในเรื่องอำนาจตุลาการ โดยเฉพาะในการสร้างกลไกที่เหมาะสมเพื่อความง่ายดายของทุกคนในการเข้าไปถึงซึ่งความยุติธรรม  การลดระยะเวลาขั้นตอนของการพิจารณาคดี  การปฏิรูปกฎหมายและเตรียมความพร้อมข้อเสนอที่จำเป็นสำหรับศาล  การเอื้ออำนวยความปลอดภัยของเสาหลักของศาลด้วยกับการควบคุมดูแลที่เหมาะสม  การปราบปรามอย่างหนักต่อการทุจริตคอรัปชั่น และสิ่งที่สำคัญกว่าสิ่งอื่นใดคือ การสร้างความปลอดภัยทางสังคม  การป้องกันการเกิดอาชญากรรมที่มีความปฏิปักษ์กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  ซึ่งภายใต้คุณค่าของการคว้าโอกาสแบบก้าวกระโดดนี้ สามารถที่จะคาดหวังในความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนาการในศาลตุลาการและสามารถสนองตอบการบรรลุวัตถุประสงค์หลักที่เกี่ยวข้องตามหลักการของรัฐธรรมนูญและการบรรลุซึ่งศาลสถิตยุติธรรมแห่งอิสลามและการดำเนินการเพื่อความยุติธรรมตามความหมายที่แท้จริง อีกทั้งเป็นการดำเนินการที่ใกล้ชิดในการดึงดูดความพึงพอพระทัยของพระผู้อภิบาล   ซึ่งด้วยการอนุมัติของเอกองค์อัลลอฮ์(บ) การผู้บริหารจัดการที่โดดเด่น ชาญฉลาด เยี่ยงนักปฏิวัติ และความบริสุทธิ์ใจของท่าน  จะสามารถบรรลุซึ่งประเด็นและวัตถุประสงค์ต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นได้เป็นอย่างดี   และด้วยความโปรดปรานจากพระผู้อภิบาลสิ่งนี้จะบังเกิดขึ้น   อินชาอัลลอฮ์   ข้าพเจ้าขอวิงวอนให้พระองค์ทรงประทานเตาฟิกให้กับท่าน  และเพื่อนร่วมงานที่ดีและมีเกียรติของท่าน จงประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานด้วยเถิด

ซัยยิด อาลี คาเมเนอี 

14  สิงหาคม 2557 


700 /