สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นแสดงความเสียใจ

จากการเสียชีวิตของนักการศาสนา

จากการเสียชีวิตของนักการศาสนา นักต่อสู้ และนักสังคมที่เป็นที่รักยิ่งของประชาชน มัรฮูม ฮุจญตุลอิสลาม  อะกอ ซัยยิด ซอบิร ญับบารีย์ (รอฮ์มะตุลลอฮ์ อะลัยห์)  ดำรงตำแหน่งเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนประจำแคว้นมอซันดารอนีในสภาเลือกผู้นำสูงสุด(มัจญลิส ฆุบเรฆอน รอฮ์บารีย์)และอิมามนำนมาซวันศุกร์ประจำเมืองเบห์ชะห์ร    ซึ่งข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งแด่ประชาชนผู้ศรัทธาและนักปฏิวัติแห่งแคว้นมอซันดารอนี โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนเมืองเบห์ชะห์ร  สังคมวิชาการของแคว้นมอซันดารอนี โดยเฉพาะครอบครัวของมัรฮูมและญาติพี่น้องของท่าน


การรับใช้ของนักการศาสนาผู้มีเกียรติท่านนี้ในป้อมปราการแห่งการเผยแผ่ การอรรถาธิบาย และการยืนหยัดในแนวทางแห่งการปฏิวัติอย่างเข้มแข็ง และการปรากฏตัวในเวทีสาธารณะ เป็นที่ประจักษ์ชัดสำหรับพี่น้องประชาชนในแคว้นนี้  อันนำมาซึ่งชื่อเสียงที่ดีงามและสิ่งคงเหลือของพระผู้อภิบาล   อินชาอัลลอฮ์


ข้าพเจ้าขอวิงวอนให้พระผู้อภิบาลทรงประทานความเมตตาและความมัฆฟีรอฮ์และฟื้นคืนชีพในวันกิยามัตพร้อมกับปู่ทวดของท่านมัรฮูมด้วยเถิด


   ซัยยิด อาลี คาเมเนอี 

   2  กันยายน 2557 


700 /