สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นแสดงความเสียใจ

สาส์นแสดงความเสียใจ กรณีการเสียชีวิตของฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน ฮัจญีเชค มุฮัมมัด ตะกี นะศีรีย์

สาส์นแสดงความเสียใจ กรณีการเสียชีวิตของฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน  ฮัจญีเชค มุฮัมมัด ตะกี นะศีรีย์

       ตลอดช่วงอายุขัยของอาลิมผู้มีเกียรติท่านนี้ ได้รับใช้ในการตับลีฆ มาอารีฟอิสลาม กุรอานและ การชี้นำประชาชน 
 ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอีผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจกรณีการเสียชีวิตของอาลิมผู้มีความยำเกรง ท่านฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน  ฮัจญีเชค มุฮัมมัด ตะกี นะศีรีย์

ใจความของสาส์นจากท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามมีดังนี้

بسم الله الرّحمن الرّحیم 
           สืบเนื่องจากการเสียชีวิตของอาลิมผู้มีความยำเกรง ท่านฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน  ฮัจญีเชค มุฮัมมัด ตะกี นะศีรีย์  ผู้ที่ตลอดช่วงอายุขัยของท่านได้รับใช้ในการตับลีฆ  มาอารีฟอิสลาม กุรอานและการชี้นำประชาชนมาโดยตลอด   อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นและเอื้ออาทรอย่างแท้จริงในการตัรบียะห์สั่งสอนบรรดานักเรียนศาสนา  ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อสถาบันการศึกษาศาสนาเซมนาน นักการศาสนาผู้มีเกียรติ บรรดาผู้หลงรักในตัวท่านและครอบครัวของท่านมัรฮูม 

ข้าพเจ้าขอวิงวอนให้พระองค์ทรงประทาน ความเมตตา ความรอฮ์มัต และความมัฆฟีรอฮ์แด่นักการศาสนาผู้มีความรุ่งโรจน์ท่านนี้ และในวันกิยามัตถูกฟื้นคืนชีพพร้อมกับบรรดาเอาลิยาอ์ของพระองค์โดยเฉพาะลูกของท่านที่เป็นชะฮีด ด้วยเถิด
 
ซัยยิด อาลี คาเมเนอี
15  กันยายน  2557 

700 /