สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

พิธีนมาซญะนาซะห์มัรฮูม อยาตุลลอฮ์ มะฮ์ดาวี กะนี

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม เป็นอิมามนำนมาซญะนาซะห์ มัรฮูม อยาตุลลอฮ์ มะฮ์ดาวี กะนี

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม เป็นอิมามนำนมาซญะนาซะห์ มัรฮูม อยาตุลลอฮ์ มะฮ์ดาวี กะนี

เมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (23) ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้ปรากฏตัว ณ. มหาลัย กรุงเตหะราน เพื่องานร่วมพิธีนมาซญะนาซะห์ มัรฮูม อยาตุลลอฮ์ มะฮ์ดาวี กะนี (รฮ)  

ในพิธีนมาซญะนาซะห์ดังกล่าว มีประธาน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั้งสามฝ่าย เจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศ  บรรดาข้าราชการทหาร และพี่น้องประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมด้วยความเศร้าโศกและเสียใจ  ซึ่งท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามเป็นอิมามนำนมาซ  ญะนาซะห์มัรฮูม อยาตุลลอฮ์ มะฮ์ดาวี กะนี ผู้เป็นมิตรสหายที่ซื่อสัตย์และสัจจริงของการปฏิวัติอิสลาม

ในการนี้ทางอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม เป็นเจ้าภาพจัดมัจญลิซตัรฮียม รำลึกการจากไปของท่านอยาตุลลอฮ์ มะฮ์ดาวี กะนี  ในวันเสาร์ที่ 25  ตุลาคม เวลา 15:30  น    ฮูซัยนียะห์อิมามโคมัยนี(รฎ)  

700 /