สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ณ. ฮูซัยนียะห์อิมามโคมัยนี(รฎ)

มัจญ์ลิซอาซอดอรีย์คืนอาชูรอ

ค่ำคืนอาชูรอฮูซัยนี เป็นคืนแห่งการมะตัมและการไว้ทุกข์ไว้อาลัยแห่งวงศ์วานท่านศาสดามุฮัมมัด(ซล) ด้วยเหตุนี้จึงมีการจัดมัจญ์ลิซอาซอดอรี หัวหน้าบรรดาชะฮีด  ท่านอบาอับดิลลาห์ ฮิลฮูเซ็น(อ)และบรรดาสาวกผู้ซื่อสัตย์ของท่าน  ณ. ฮูซัยนียะห์อิมามโคมัยนี(รฎ)  โดยมี ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม บรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐ และพี่น้องประชาชนนับพันคนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วม


ท่านฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน ซัยยิดอะห์มัด คอตะมีย์ เป็นผู้บรรยายในมัจญ์ลิส พร้อมกับถือว่า สนามแห่งกัรบาลาเป็นสนามแห่งการเผชิญหน้าระหว่าง “ค่ายของมาร” กับ “ค่ายแห่งสัจธรรม" และกล่าวว่า  ในการเผชิญหน้าครั้งนี้ บรรดาสาวกผู้ซื่อสัตย์ของท่านอิมามฮูเซ็น(อ)ได้ทำการซื้อขายกับพระองค์ด้วยการพลีชีวิตและทรัพย์สินเป็นเดิมพัน  และการซื้อขายกับพระองค์ครั้งนี้นั้นจำต้องมีการรู้จักแนวทางและวิถีชีวิตอย่างแท้จริงเป็นที่ตั้ง  แล้วยืนหยัดและมั่นคงในแนวทางแห่งฮักก์และหนทางที่เที่ยงธรรม


ท่านฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน ซัยยิดอะห์มัด คอตะมีย์ ถือว่า แนวทางที่ถูกต้องและเที่ยงธรรมคือแนวทางแห่งวิลายัตเท่านั้น  อีกทั้งต้องห่างไกลและหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมแห่งแนวรบของพลพรรคที่จอมปลอม  พร้อมกับกล่าวเสริมว่า  วาทกรรมหลักของเหล่าวีรชน และสาวกของท่านอิมามฮูเซ็น(อ)ในสนามแห่งการต่อสู้ในวันอาชูรอ ล้วนเน้นย้ำถึงความเชื่อในเรื่องวิลายัต  การยึดมั่นและยืนหยัดในแนวทางแห่งวิลายัต

  

สมาชิกสภาผู้เชี่ยวชาญเลือกผู้นำสูงสุด (มัจญ์ลิสฆุบเรคอน รอฮ์บารีย์)  ได้ชี้ถึงวันอาชูรอปีนี้ ตรงกับ 13   ออบอน วันแห่งการประกาศปฏิปักษ์และต่อสู้กับมหาอำนาจผู้อหังการโลก  ว่า  สาส์นและบทเรียนแห่งอาชูรอ คือ  “สาส์นแห่งการมุกอวิมัต การยืนหยัดต่อสู้ เกียรติยศ ศักดิ์ศรี และการไม่ยอมจำนนต่อการถูกกดขี่”  และประชาชาติอิหร่านผู้มีอุดมการณ์แห่งกัรบาลาและอาชูรอล้วนมุ่งมั่นในการสานต่อสาส์นอันนี้อย่างสุดความสามารถ 


ในมัจญ์ครั้งนี้ มี อะกอ นูรอยี และฮัดดอดียอน อ่านมุศิบัตและลำนำ 


700 /