สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ฮูซัยนียะห์อิมามโคมัยนี(รฎ)

คืนที่หกของการจัดงานไว้อาลัยท่านอบาอับดิลลาห์ ฮิลฮูเซ็น(อ)

ท่านฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน รอฟีอีย์ เป็นผู้บรรยาย  ซึ่งได้ชี้ถึง การเผยแพร่ของสัจธรรมข้อเท็จจริง และมาอาริฟของการลุกขึ้นกิยามของท่านซัยยิดุล ชุฮาดาอ์หลังจากเหตุการณ์วันอาชูรออย่างกว้างขวาง  ว่า  ผู้ถือสาส์นของการลุกขึ้นกิยามของฮุซัยนีในครั้งนี้คือ ท่านอิมามซัจญาด(อ)และท่านหญิงซัยหนับ(ซ)  ซึ่งผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองท่าน ได้เข้าใจพื้นฐานทางสังคมแห่งการเผยแผ่(ตับลีฆ) อย่างแท้จริง จึงสามารถเริ่มต้นขบวนการแห่งการขับเคลื่อนที่หนักอึ้งได้เป็นอย่างดี ด้วยการอรรถาธิบายข้อเท็จจริงและทำลายสิ่งบิดเบือนต่างๆในเรื่องนี้ ได้อย่างรอบรู้และอย่างสวยงาม


ท่านได้ชี้ถึงความแตกต่างในการตับลีฆของอิมามสัจญาด(อ)และท่านหญิงซัยหนับ(ซ) ในเมืองกูฟะห์  ชาม และมะดีนะห์   เนื่องจากความแตกต่างทางสังคมของคนในเมืองนั้น  โดยกล่าวว่า  ชาวเมืองกูฟะห์รู้จักบรรดาอะห์ลุลบัยต์(อ)เป็นอย่างดี  ด้วยเหตุนี้ครั้งที่ท่านหญิงซัยหนับ(ซ)ได้กล่าวสุนทรพจน์ครั้งประวัติศาสตร์ในเมืองกูฟะห์นั้น จึงได้ตำหนิชาวเมืองกูฟะห์ ด้วยการอธิบายคุณลักษณะแห่ง ความกลับกลอก  ตระบัดสัตย์ และเจ้าเล่ห์ของชาวกูฟะห์เป็นต้น 


ฮุจญตุลอิสลาม รอฟีอีย์ ได้ชี้ถึงรูปแบบการตับลีฆของอะห์ลุลบัยต์(อ)ในเมืองชาม คือ การสร้างความเข้าใจต่อพี่น้องประชาชนต่ออะห์ลุลบัยต์(อ)เนื่องจากพวกเขาไม่มีความรู้และไม่รู้จักอะห์ลุลบัยต์(อ)   พร้อมกับชี้ว่า  การกิยาม การลุกขึ้นต่อสู้ของอิมามฮูเซ็น(อ)  เสมือนเป็นตาน้ำที่ปะทุขึ้นมาในกัรบาลาอย่างไม่ขาดสาย  และด้วยการกล่าวสุนทรพจน์และโลกทัศน์ที่เยี่ยมยอดของท่านอิมามซัจญาด(อ)และท่านหญิงซัยหนับ(ซ)ในเมืองกูฟะห์และชามนั้น สามารถนำเสนอน้ำทิพย์เพื่อดับความกระหายแก่มนุษย์ชาติตลอดหน้าประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดี


ในมัจญลิสครั้งนี้ อะกอ ซะมาวาตีย์และมุฏีอีย์  ได้อ่านลำนำ มุศีบัต และบทมัรซียะห์ของท่านอบาอับดิลลาห์ ฮิลฮูเซ็น(อ) วงศ์วานและสาวกผู้ซื่อสัตย์ของท่าน


700 /