สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ท่านผู้นำสูงสุด เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานด้านเทคโนโลยีนาโน

เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมา

    เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมา  ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอีผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่ง เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานด้านเทคโนโลยีนาโน ที่จัดแสดงขึ้น ณ. ฮูซัยนียะห์ อิมามโคมัยนี(รฎ)  พร้อมกันนั้นท่านได้พบปะและเยี่ยมชมผลงานความสำเร็จด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ของบรรดานักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยเยาวชนหนุ่มสาวของประเทศอย่างใกล้ชิด


ในการเยี่ยมชมครั้งนี้ ดร. ซัตตารีย์ รองประธานาธิบดีฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ได้ติดตามท่านผู้นำสูงสุดอย่างใกล้ชิด   พร้อมกับอธิบาย ผลงานความสำเร็จล่าสุดและนวัตกรรมใหม่ๆที่ผลิตขึ้นมาในประเทศโดยบรรดานักวิจัย ในภาคส่วนของประสิทธิภาพด้านผลงานเทคโนโลยีนาโน ในด้านต่างๆ เช่น วัสดุนาโน  ยาและเวชภัณฑ์  สิ่งทอ  การเกษตร น้ำ  อุตสาหกรรม  โรงงานพลังงาน  การก่อสร้าง  น้ำมันพลังงาน และยานพาหนะ ที่ได้จัดแสดงไว้นั้นให้กับท่านผู้นำสูงสุดและบรรดาแขกที่เข้าเยี่ยมชมได้รับฟัง 


จากนั้น ท่านผู้นำสูงสุด ได้กล่าวแก่บรรดาอาจารย์ นักวิจัยและบรรดาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านอุตสาหกรรมนาโน  ว่า การพัฒนาและความก้าวหน้าอย่างยิ่งใหญ่ในอุตสาหกรรมนี้ เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดในการเป็นมาตรวัดและบรรทัดฐานสำหรับความก้าวหน้าในภาคส่วนต่างๆของประเทศ  พร้อมกับกล่าวย้ำว่า  ความก้าวหน้าเช่นนี้ชี้ให้เห็นว่า การมุ่งเน้นของกลุ่มหนึ่งที่มีความกระตือรือร้น  ทุ่มเทมุ่งมั่น และเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้น จะสามารถนำสู่การพัฒนาและความก้าวหน้าชนิดที่สัมผัสเห็นและก้าวกระโดดได้อย่างดีเยี่ยมในอนาคต

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ยังได้อธิบาย ว่า สิ่งจำเป็นและความต่อเนื่องของการพัฒนานั้น คือ  “ การรักษาปัจจัยแห่งการพัฒนา”  จากนั้นได้อธิบายถึงปัจจัยแห่งความก้าวหน้าและการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีนาโน


ท่านผู้นำสูงสุด ถือว่า   “การวางแผนอย่างรอบคอบ”   “การบริหารจัดการอย่างมั่นคง”  “การสร้างวัฒนธรรม และวาทะกรรม เพื่อพัฒนาและศึกษาศักยภาพและความสามารถที่เหนือกว่า”  เป็นหนึ่งในปัจจัยของการรักษาความก้าวหน้าและการพัฒนาของอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีนาโนอย่างต่อเนื่อง     และได้กล่าวย้ำว่า  อีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญของความต่อเนื่องในการพัฒนาคือ  อย่าปล่อยให้แรงจูงใจทางการเมืองเข้าไปมีอิทธิพลและบทบาทต่อแวดล้อมของวิทยาศาสตร์และการศึกษาวิจัย


ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า  “การไม่ลำพองตน” “การไม่หยุดนิ่งกับสภาพที่เป็นอยู่และความก้าวหน้าที่สำเร็จมาแล้ว”  ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยต่อเนื่องของการขับเคลื่อนและก้าวกระโดดในการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์  พร้อมกับกล่าวเสริมว่า  ถึงแม้นว่าในความเป็นจริงในวันนี้นั้น ความสามารถและศักยภาพของเยาวชนอิหร่าน และอัตราการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ จะมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับปานกลางของโลก อาทิเช่น  อิหร่านอยู่ในอันดับที่เจ็ดของโลกในด้านอุตสาหกรรมนาโน  แต่เนื่องจากความล้าหลังทางประวัติศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์  ดังนั้นควรที่จะมีการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ให้เติบโตและเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่อง 


ท่านผู้นำสูงสุด ได้ชี้ถึงศัตรูมหาอำนาจผู้อหังการ ที่ชอบข่มขู่อิหร่าน  ก็เนื่องจากธรรมชาติความเป็นอิสระทางการเมือง สังคมและภูมิปัญญาของประชาชาติอิหร่านนั้นเอง     และกล่าวย้ำว่า  ความเป็นศัตรูของพวกเขาเหล่านั้น นับวันมันจะยิ่งปรากฏให้เห็นในทุกๆด้าน  ด้วยเหตุนี้เพื่อบรรลุซึ่งพลังอำนาจที่จำเป็น จำต้องมีการเสริมสร้างตนเองให้แข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิม 


ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ชี้ถึง “ การก้าวสู่ผลงานและความสำเร็จด้านเทคโนโลยีนาโน เพื่อนำไปสู่การค้าผลิตภัณฑ์ ตลาดผู้บริโภคและสร้างความมั่นคั่ง”  ว่า  ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญเพื่อเป็นการประกันความแน่ใจในการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมนาโน คือ  พี่น้องประชาชนต้องเห็นผลงานของการวิจัยและวิทยาศาสตร์ในวิถีชีวิตของพวกเขา 


ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ชี้ถึงรายงานที่ได้รับ กรณีความแตกต่างด้านงบประมาณของรัฐในภาคส่วนอุตสาหกรรมนาโนในอิหร่าน เมื่อเปรียบเทียบกับบางประเทศที่มีการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีนาโน โดยกล่าวย้ำโดยตรงกับรองประธานาธิบดีฝ่ายเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ว่า จงให้ความสำคัญต่อประเด็นให้มากขึ้นกว่าเดิม 


700 /