สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นแสดงความเสียใจ

เรียน ดร. ฟาตีมะห์ ฏอบาฏอบาอีย์

เนื้อความของสาส์นมีดังนี้


ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาและปรานียิ่งเสมอ

เรียน  ดร. ฟาตีมะห์ ฏอบาฏอบาอีย์


ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งจากการเสียชีวิตของพี่ชายของท่าน ซึ่งท่านมัรฮูมเป็นสหายอันเก่าแก่ของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าขอวิงวอนให้พระองค์ประทานความเมตตาและความรอฮ์มัตแด่ดวงวิญญาณของท่านมัรฮูม และประทานความอดทนและมรรคผลแด่ญาติพี่น้องและครอบครัวผู้สูญเสียครั้งนี้ด้วยเถิด


ซัยยิด อาลี คาเมเนอี

22   กุมภาพันธ์ 2558 


700 /