สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ผู้นำสูงสุด ประกาศแต่งตั้ง นายพล อัชตารี เป็นผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติคนใหม่

ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติคนใหม่

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลามและผู้บัญชาการสูงสุดของสามเหล่าทัพ  ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายพล ฮูเซ็น อัชตารี เป็นผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติของสาธารณรัฐอิสลาม คนใหม่ อีกทั้งขอบคุณ นายพลจัตวา อะห์มัด มุก็อดดัม อดีตผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ได้เสียสละเวลาทำงานรับใช้และเพียรพยายามเสียสละอย่างเต็มที่ในสมัยดำรงตำแหน่งนี้ 


เนื้อความของคำสั่งดังกล่าวมีดังนี้


ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตาและกรุณาปรานียิ่งเสมอ


 เรียน นายพล ฮูเซ็น อัชตารี  

เนื่องจากความซื่อสัตย์สุจริต  ความสามารถและความเหมาะสมของท่านในการปฏิบัติหน้าที่การงานในอดีตที่ผ่านมา อีกทั้งตามคำร้องขอของรัฐมนตรีมหาดไทยและผู้รักษาการแทนผู้บัญชาการสูงสุดในเรื่องสำนักงานตำรวจแห่งชาติ    ในการนี้ ข้าพเจ้า ขอประกาศแต่งตั้งให้ท่าน ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติของสาธารณรัฐอิสลามคนใหม่


ขอขอบคุณนายพล อะห์มัด มุก็อดดัม  ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีในสมัยดำรงตำแหน่งนี้    และขอให้ท่านนายพล ฮูเซ็น อัชตารี  ปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ ด้วยการยกระดับแวดล้อมที่ดีของอิสลาม ปฏิรูประบบทำงานของข้าราชการตำรวจ  เสริมสร้างสวัสดิการและใส่ใจต่อวิถีชีวิตของพนักงานอย่างจริงจัง   ควบคุมดูแลความปลอดภัยตามชายแดนและลดการละเมิดการจราจรบนท้องถนนอย่างต่อเนื่อง  การเฝ้าระวังอย่างละเอียดในการปรับปรุงการบริการของตำรวจ  และการวางแผนอย่างต่อเนื่องและความคิดริเริ่มที่จะสร้างจริยธรรมศีลธรรมและการรักษาความปลอดภัยทางสังคมและสวัสดิการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 


ในการนี้ ขอให้สามเหล่าทัพ โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ  องค์การการสื่อสารแห่งชาติ  ศูนย์บัญชาการกองทัพ และองค์การการบริหารจัดการและการวางแผนแห่งชาติ โดยหวังจากหน่วยงานเหล่านี้ ให้ปฏิบัติหน้าที่นี้ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนเช่นนี้ ในการสนับสนุนที่จำเป็นต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งในด้านจิตวิญญาณและวัตถุ


 ข้าพเจ้าขอขอบคุณในความเพียรพยายามและความมุ่งมั่นของนายพล อะห์มัด มุก็อดดัม ในช่วงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติในสมัยที่ผ่านมา


ข้าพเจ้าวิงวอนขอให้พระองค์อัลลอฮ์(ซบ)ทรงประทานความสำเร็จให้กับท่านและพนักงานของสำนักงานตำรวจและผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่การงานในครั้งนี้ด้วยเถิด 


ซัยยิด อาลี คาเมเนอี 

9    มีนาคม   2558 


700 /