สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นปีใหม่ 1394

ปีแห่งความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างรัฐบาลและประชาชน ทั้งวาจาและใจ

   ท่านอยาตุลลอฮ์ ซัยยิดอาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ได้ส่งสาส์น อวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 1394   และแสดงความยินดีแด่ประชาชาติอิหร่าน และเพื่อนร่วมชาติทุกท่าน ทั้งในและต่างประเทศ, ตลอดจนทุกประชาชาติ ที่ได้ให้เกียรติในวันขึ้นปีใหม่ โดย  มอบคำขวัญของปี1394   เป็น   “ปีแห่งความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างรัฐบาลและประชาชน ทั้งวาจาและใจ ”  ซึ่งรายละเอียดของสาส์นมีดังต่อไปนี้بسم اللَّه الرّحمنالرّحيم 

يا مقلّب القلوب و الابصار، يا مدبّر اللّيل والنّهار، يا محوّل الحول و الاحوال،حوّل حالنا الى احسن الحال. السّلام على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها.


    เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ปีนี้ ตรงกับวันแห่งการเป็นชะฮีดของท่านหญิงฟาตีมะห์(อ)  ด้วยความรักและความถวิลหาของประชาชาติอิหร่านที่มีต่อครอบครัวของท่านศาสดามุฮัมมัด(ซล)และบุตรีสุดที่รักยิ่งของท่านศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้ เสมือนเป็นข้อพึงปฏิบัติหนึ่งที่เราต้องระวัง ซึ่งหวังว่าทุกคนจะระมัดระวังและให้ความสำคัญในวันสำคัญเหล่านี้  และเชื่อมั่นว่าทุกคนจะปฏิบัติด้วยดี    หวังว่าช่วงวันเวลาดังกล่าวและตลอดทั้งปีนี้จะได้รับความสิริมงคลและความบารอกัตจากไออุ่นของท่านหญิงฟาตีมะห์(อ)กันอย่างถ้วนหน้า     นามอันประเสริฐยิ่งของท่านหญิงจะส่งผลที่ลุ่มลึกและอมตะนิรันดร์ต่อวิถีของประชาชาติเราในการดำเนินชีวิตตลอดปี 1394     หวังว่าการเข้าสู่ศักราชใหม่แห่งฤดูกาลธรรมชาติอันบริสุทธิ์นี้ จะสร้างความปลื้มปิติยินดีสำหรับประชาชาติอิหร่าน และเพื่อนร่วมชาติทุกท่าน ทั้งในและต่างประเทศตลอดจนทุกประชาชาติที่ได้ให้เกียรติในวันขึ้นปีใหม่นี้  และขออำนวยพรให้เป็นปีใหม่แห่งความสิริมงคลด้วยเทอญ 


   สลามอย่างนอบน้อมถ่อมตนแด่ท่านอิมามมะฮ์ดี(อ)  ขอรำลึกถึงเกียรติคุณของท่านอิมามโคมัยนี(รฎ)และบรรดาเหล่าชะฮีดแห่งการปฏิวัติทุกท่าน  หวังว่าพวกเราจะได้รับอานิสงค์จากคำวิงวอนขอของเหล่าดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ของบุคคลเหล่านี้ด้วยเถิด 


ข้าพเจ้าขอทบทวนโดยสรุปจากเหตุการณ์ช่วงปีที่ผ่านมา  และขอนำเสนอโดยรวมต่อภาพรวมทิศทางที่จะเกิดขึ้นในปีใหม่ที่เราได้เริ่มต้นเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา  ว่า   ปี   93   นับเป็นอีกปีหนึ่งที่เกิดเหตุการณ์สำคัญสำหรับประเทศของเรา มากมายหลายเรื่องราว  ทั้งในเวทีในประเทศและต่างประเทศ  มีทั้งความท้าทายและความก้าวหน้า   และด้วยความท้าทายเหล่านี้ ในช่วงต้นปี เราจึงได้มอบคำขวัญแห่งปี ว่า ปี “แห่งความมุ่งมั่นและการบริหารจัดการแบบญิฮาดีย์”   หากเหลียวมองสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงปี   93    เราได้ประจักษ์ชัดแล้วว่า อัลฮัมดุลิลลาห์ ความมุ่งมั่นของประชาชาติได้สำแดงออกมาให้เห็นมาแล้วอย่างเป็นรูปธรรม  โดยประชาชาติที่มีความมุ่งมั่นของเรา ได้สำแดงมาแล้ว ทั้งในความบากบั่นมานะอดทนในการแบกรับอุปสรรค์ปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้น  ทั้งในการออกมาเดินขบวนประท้วงในวันที่ ยี่สิบสองเดือนบะห์มัน  ในวันเดินประท้วงวันอัลกุดส์โลกและเดินประท้วงอย่างยิ่งใหญ่ในวันอัรบาอีน เหล่านี้ประชาชาติของเราก็ได้สำแดงให้เป็นที่ประจักษ์ชัดมาแล้ว   ส่วนการบริหารจัดการแบบญิฮาดีย์นั้น ก็ อัลฮัมดุลิลลาห์ ในบางส่วนก็เป็นที่ประจักษ์ชัด  ในส่วนของการบริหารจัดการแบบญิฮาดีย์ที่ประชาชาติควรจะประจักษ์เห็น  ก็ได้เห็นมาแล้วถึงความก้าวหน้าในภาคส่วนนี้  ทว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นคำชี้แนะเหล่านี้ไม่ได้เจาะจงเฉพาะแค่ปี 93    เท่านั้น เนื่องจากความมุ่งมั่นแห่งชาติและการบริหารจัดการแบบญิฮาดีย์นั้น  มีความจำเป็นและสำคัญสำหรับประเทศชาติของเราทั้งในปีนี้และปีต่อๆไป


สำหรับปี 93  ที่ผ่านมานี้ เรามีความคาดหวังที่ยิ่งใหญ่สำหรับประเทศของเรา  โดยที่เราสามารถก้าวบรรลุถึงความคาดหวังเหล่านี้ได้แล้ว   และความหวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับประชาชาติของเราในปีนี้ คือ  ความก้าวหน้าและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  อำนาจและเกียรติศักดิ์ศรีทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติ   การก้าวกระโดดและการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ในความหมายที่แท้จริง  ความยุติธรรมด้านนิติบัญญัติและเศรษฐกิจ และความศรัทธาและจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเป็นเสาหลักและค้ำจุนของประเด็นหัวข้ออื่นๆทั้งหมด  ในความเห็นของข้าพเจ้านั้น ความปรารถนาและความหวังเหล่านี้ทั้งหมดสามารถบรรลุผลและปฏิบัติได้อย่างแน่นอน  เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้อยู่เหนือความสามารถของประชาชาติอิหร่าน และศักยภาพทางนโยบายของระบอบแต่อย่างใด  ความสามารถและศักยภาพของเรานั้นมีอยู่อย่างมากมาย ซึ่งในประเด็นนี้จะต้องมีการพูดถึงในรายละเอียดอีกมาก   อินชาอัลลอฮ์(หากพระองค์ทรงประสงค์) ข้าพเจ้าจะขอนำเสนอประเด็นที่สำคัญที่สุดบางส่วนในการกล่าวปราศรัยของข้าพเจ้าในช่วงบ่ายวันนี้(วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558) 


ในช่วงเวลานี้ สิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะกล่าวกับประชาชาติอิหร่านที่รักยิ่งทั้งหลาย คือ    ความสามารถและศักยภาพที่ยิ่งใหญ่และสำคัญเช่นนี้ มันสามารถก้าวบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ แต่มีเงื่อนไข  ซึ่งเงื่อนไขหนึ่งที่สำคัญ คือ ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและฉันท์มิตรระหว่างรัฐบาลกับประชาชน  หากความร่วมมืออย่างใกล้ชิดทั้งสองฝ่ายเกิดขึ้นจริงแล้ว  ทุกสิ่งที่เราคาดหวังและมุ่งมั่นปรารถนานั้นย่อมบรรลุและสำเร็จอย่างแน่นอน  ประชาชนที่รักยิ่งของเราก็จะประจักษ์เห็นผลลัพธ์ของมัน  รัฐบาลคือพนักงาน ผู้ให้บริการของประชาชน และประชาชนคือเจ้านายของรัฐบาล   หากความร่วมมือ ร่วมแรงทั้งวาจาใจระหว่างประชาชนกับรัฐบาลมีความใกล้ชิดและแน่นแฟ้นมากขึ้น การงานก็จะยิ่งก้าวสู่ทิศทางที่ดีกว่า  ดังนั้นจะต้องเชื่อใจซึ่งกันและกัน   ทั้งรัฐบาลและประชาชนจำต้องยอมรับสิ่งนี้ในความหมายที่แท้จริง  ต้องยอมรับคุณค่า ความสำคัญและศักยภาพของประชาชนอย่างแท้จริง  ซึ่งประชาชนก็จำต้องยอมรับรัฐบาลในฐานะเป็นพนักงานและตัวแทนของพวกเขาในกิจการงานในความหมายที่แท้จริงด้วย    และในประเด็นนี้ข้าพเจ้ามีข้อชี้แนะและข้อแนะนำอีกมากมายที่จะต้องพูดกล่าว  ซึ่งอินชาอัลลอฮ์จะนำเสนอในการปราศรัยของข้าพเจ้าครั้งต่อไป 


    ดังนั้นข้าพเจ้าคิดว่า  ปีนี้ควรที่จะเป็นปีแห่งความร่วมมืออย่างแพร่หลายระหว่างรัฐบาลกับประชาชน   โดยขอตั้งคำขวัญแห่งปี1394   นี้ว่า   เป็น    “ปีแห่งความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างรัฐบาลและประชาชนทั้งวาจาและใจ ”   ข้าพเจ้าหวังว่าคำขวัญนี้จะเป็นจริงในทางปฏิบัติ และทั้งสองฝ่ายของคำขวัญนี้  อันหมายถึงประชาชนผู้เป็นที่รักยิ่ง ประชาชนผู้มีเกียรติของเรา  ประชาชนผู้มีความมุ่งมั่นและกล้าหาญของเรา  ประชาชนผู้มีบาศีรัต (วิสัยทัศน์)และความรอบรู้ของเรา และทำนองเดียวกันนี้รัฐบาลผู้ทำหน้าที่รับใช้บริการ จะสามารถนำคำขวัญนี้มาปฏิบัติใช้ให้เป็นจริงได้  และสามารถเห็นถึงผลลัพธ์และร่องรอยต่างๆของมันอย่างแท้จริง   


      ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พระผู้อภิบาลจะทรงประทานความสำเร็จและความก้าวหน้าในการงานที่ยิ่งใหญ่ของประเทศ และทรงประทานโอกาสให้เราเป็นผู้ทำหน้าที่รับใช้บริการในครั้งนี้อย่างแท้จริงด้วยเทอญ


والسّلام عليكم و رحمةاللَّه و بركاته 700 /