สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

มัจญ์ลิซ ชะฮาดัตท่านหญิงฟะติมะห์(อ)

มัจญ์ลิซ ชะฮาดัตท่านหญิงฟะติมะห์(อ)

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี เข้าร่วมมัจญลิส ชะฮาดัตท่านหญิงฟาติมะห์ และงานตัรฮีม พี่สาวของท่าน

มัจญ์ลิสชะฮาดัตท่านหญิงฟาติมะห์ อัซซะห์รอ (อ)  และมัจญลิส ตัรฮีม มัรฮูมะห์ ซัยยิดะห์ ฟาติมะห์ ฮูซัยนี คาเมเนอี พี่สาวของท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี จัดขึ้น ณ.  ฮูซัยนียะห์อิมามโคมัยนี(รฎ)  โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศ และพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วม


มัจญลิสดังกล่าวบรรยายโดย  ฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน ออลี  โดยนำเสนอบุคลิกภาพอันสูงส่งของท่านหญิงฟาติมะห์(อ)   อ่านมุศิบัตและบทมะตัมโดย  อะกอ อินซานีย์ และการีมีย์

มัจญิลสชะฮาดัตท่านหญิงฟาติมะห์(อ) ณ. ฮูซัยนียะห์อิมามโคมัยนี(รฎ) จัดขึ้นจนถึงวันศุกร์ที่ 27  มีนาคม


700 /