สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

มัจญ์ลิซ ชะฮาดัตท่านหญิงฟาติมะห์(อ)

มัจญ์ลิซ ชะฮาดัตท่านหญิงฟาติมะห์(อ)

มัจญลิสดังกล่าวบรรยายโดย  ฮุจญตุลอิสลาม วัล มุสลีมีน ดร. รอฟีอีย์ ในประเด็น พื้นฐานอันมั่นคงในวิถีครอบครัวของท่านหญิงฟาติมะห์  อันเป็นบทเรียนสำหรับมนุษย์ชาติ  โดยกล่าวว่า  ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ได้แนะนำสองครอบครัวตัวอย่างที่สำคัญให้กับมนุษย์ชาติ คือ ครอบครัวของนบีซะการียา และครอบครัวของท่านหญิงฟาติมะห์ อัซซะห์รอ (อ) 


ท่านได้ชี้ถึงสองกิ่งก้านสาขาหลักของสองครอบครัวที่เป็นแบบฉบับในครั้งนี้ว่า  การรีบเร่งสู่การงานที่ดีงาม  มีความนอบน้อมในการเข้าหาพระองค์ และการวิงวอนขอยังพระองค์  ความเชื่อมั่นในสิ่งที่บนบานและปฏิบัติตามที่สัญญาไว้   มีความยำเกรงต่อพระองค์และวันปรโลก  การบริจาคทานและการช่วยเหลือคนยากไร้  และความบริสุทธิ์ใจ  คือคุณสมบัติของครอบครัวตัวอย่างในอัลกุรอาน


ท่านได้ชี้ถึงภัยคุกคามต่อสถาบันครอบครัวในวันนี้  ว่า การให้ความสำคัญต่อพื้นฐานหลักที่สำคัญของแบบฉบับของท่านหญิงในสถาบันครอบครัว   การสร้างครอบครัวบนพื้นฐานความพึงพอพระทัยของพระองค์และศาสนทูตของพระองค์ และการเสริมสร้างความรักในสมาชิกในครอบครัว เป็นปัจจัยสำคัญในการเผชิญหน้ากับภัยคุกคามต่อสถาบันครอบครัว  อีกทั้งสามารถทีจะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดในการสร้างครอบครัวและสังคมที่สงบสุขและปลอดภัยอ่านมุศิบัตและบทมะตัมโดย  อะกอ มัยซัม มุฏีอีย์ 


มัจญิลสชะฮาดัตท่านหญิงฟาติมะห์(อ) ณ. ฮูซัยนียะห์อิมามโคมัยนี(รฎ) จัดขึ้นจนถึงวันศุกร์ที่ 27  มีนาคม


700 /