สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ค่ำคืนที่สี่ มัจญ์ลิสชะฮาดัตท่านหญิงฟาตีมะห์(อ) ณ. ฮูซัยนียะห์อิมามโคมัยนี(รฎ)

มัจญ์ลิสชะฮาดัตท่านหญิงฟาตีมะห์(อ)

มัจญ์ลิสดังกล่าว มีพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐเข้าร่วมฮุจญตุลอิสลาม ศิดดีกีย์ เป็นผู้บรรยายในมัจญ์ลิสดังกล่าว  โดยนำเสนอและอธิบายในประเด็นคำสั่งเสียของศาสนาอิสลามที่วางอยู่บนพื้นฐานแห่งคามศรัทธาและเชื่อมั่นในพระองค์และการมีความศรัทธาอย่างแท้จริง ว่า  ในการเป็นบ่าของพระองค์แล้วหากพี่น้องมุสลิมก้าวเดินอย่างมั่นคงและมุ่งมั่นอย่างแท้จริง ความโปรดปรานของพระองค์ก็จะทรงครอบคลุมและมีมายังพวกเขา   และแล้วพวกเขาก็จะสามารถดื่มดำความหวานชื่นแห่งความศรัทธาและการเคารพภักดีพระองค์อย่างแท้จริง  


ฮุจญตุลอิสลาม ศิดดีกีย์ ถือว่า บทเรียนที่ท่านหญิงฟาตีมะห์(อ)สอนให้กับพี่น้องชีอะห์ คือ  เตาฮีด ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจและศรัทธาในพระองค์  และกล่าวเสริมว่า  ความรู้สึกของท่านหญิงฟาตีมะห์(อ)คือ สติปัญญาและศาสนานั้นเอง   โดยที่ท่านหญิงยอมพลีตนเองเพื่อปกป้องแนวทางแห่งวิลายัต อะกอ สามาวาตีย์ และ ฮัจญ์ มันซูร อัรฏีย์ เป็นผู้อ่านลำนำมุศีบัตและเพลงมะตั้ม 


มัจญ์ลิสชะฮาดัตท่านหญิงฟาตีมะห์(อ) ณ.  ฮูซัยนียะห์ อิมามโคมัยนี(รฎ) จะจัดขึ้นจนถึงวันศุกร์ที่  27   มีนาคม 


700 /