สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

มัจญ์ลิซ ชะฮาดัตท่านหญิงฟาติมะห์(อ) คืนสุดท้าย ณ. ฮูซัยนียะห์ อิมามโคมัยนี(รฎ)

ฮุจญตุลอิสลาม ซัยยิด อะห์มัด คอตะมีย์ บรรยายมัจญ์ลิซ ชะฮาดัตท่านหญิงฟาติมะห์(อ)

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม  เจ้าหน้าที่ของประเทศและพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน เข้าร่วมมัจญลิส ชะฮาดัต ท่านหญิงฟาติมะห์ (อ)คืนสุดท้าย   ณ. ฮูซัยนียะห์ อิมามโคมัยนี(รฎ) 


มัจญ์ลิสดังกล่าว บรรยายโดย  ฮุจญตุลอิสลาม ซัยยิด อะห์มัด คอตะมีย์  โดยชี้ให้เห็นถึงการวิงวอนขอ “สภาพความเป็นอยู่ที่ดีที่สุด”จากพระองค์ในการต้อนรับปีใหม่   ว่า ในคำชี้แนะจากท่านหญิงฟาติมะห์(อ) “สภาพความเป็นอยู่ที่ดีที่สุด” มีหลากหลายความหมายด้วยกัน   เช่น “ความบริสุทธิ์ใจ”  “พฤติกรรมที่ดีและถูกต้องต่อครอบครัวและประชาชน”  “อิฟฟัต”    “ความผูกพันกับกุรอาน”  และ “ศาสนาวิจัย”  แต่ “สภาพความเป็นอยู่ที่ดีที่สุด” ที่เป็นความหมายสูงสุดที่สมบูรณ์ที่สุด ในคำกล่าวของท่านหญิงฟาตีมะห์(อ) ก็คือ “อำนาจวิลายัต” 


ท่านได้ชี้ถึง อำนาจวิลายัตของอะห์ลุลบัยต ที่ถูกแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ  “การเป็นผู้นำ เป็นอิมามในภาพรวม”  และ “ฐานะภาพตำแหน่งอันสูงส่งด้านจิตวิญญาณ”  และกล่าวเสริม ว่า  สื่อแห่งความใกล้ชิดยังพระองค์”  “ ผู้ถูกคัดสรรจากพระองค์และปรากฏเผยคุณลักษณะแห่งพระองค์”  “ความบริสุทธิ์ที่พระองค์ทรงให้พวกเขาหลุดพ้นจากมลทินทั้งปวง”   “ข้อพิสูจน์ของพระองค์เหนือทุกสรรพสิ่ง” และ “ความเป็นทายาทของเหล่าศาสดาที่ถูกรวบรวมไว้ในบุคลิกภาพอันหนึ่งเดียว”  ซึ่งเป็นห้าคุณลักษณะด้านฐานภาพจิตวิญญาณอันสูงส่งของบรรดาอะห์ลุลบัยต์(อ)ที่ท่านหญิงฟาติมะห์(อ) ได้นำเสนอ


ฮุจญตุลอิสลาม ซัยยิด อะห์มัด คอตะมีย์   ได้ชี้ถึงจดหมายฉบับหนึ่งจากท่านอิมามมะห์ดี(อ)ในประเด็นความเป็นฮุจญัต(ข้อพิสูจน์)ของบรรดานักรายงานฮะดิษ  โดยสามารถเข้าใจในบทว่าด้วย “วิลายะตุล มุฏลักของ ฟากิห์” ว่า  การนำเสนอหลักคำสอนของอิสลามและอะห์ลุลบัยต์ จะสามารถประสบความสำเร็จและบรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ ก็ด้วยอำนาจ “วิลายัต มุฏลัก”ที่มาจากอำนาจและขอบเขตที่บรรดาอิมาม(อ)มอบให้ในการปกครอง


อะกอ สะอีด ฮัดดอดียอน เป็นผู้อ่านลำนำมุศีบัตและนำเพลงมะตั้ม ในมัจญ์ลิสชะฮาดัตท่านหญิฟาติมะห์(อ)คืนสุดท้าย  


700 /